LAPSZEMLE.hu

     
 • Időjárás


 • Ezen a napon történt

  1290-ben trónra lépett III. András magyar király. Lodomér esztergomi érsek Székesfehérvárott koronázta királlyá András herceget, az utolsó Árpád-házi királyt, aki 1301-ig uralkodott.

  1826-ban megszületett Alekszandr Nyikolajevics Afanaszjev orosz irodalomtörténész, népmesegyûjtõ.

  1829-ben William Burt szabadalmaztatta a tipográfot, ami az elsõ írógép volt.

  1863-ban született Bródy Sándor író.

  1875-ben az angliai Devonban meghalt Isaac Merritt Singer, aki a varrógépnek köszönhetõen lett dúsgazdag.

  1892-ben megszületett Hailé Szelasszié azaz Rasz Tafari Alakonnen, etióp császár, "a négus".

  1914-ben ultimátumot intézett az Osztrák-Magyar Monarchia Szerbiához Ferenc Ferdinánd fõherceg meggyilkolása miatt. Ez a vita vezetett az I. világháború kitöréséhez.

  1976-ban született megszületett Polgár Judit sakkozó, a legfiatalabb Polgár-lány.

  1989-ben megszületett Daniel Radcliffe színész (Harry Potter).

  1995-ben meghalt Rózsa Miklós magyar származású Oscar-díjas filmzene-szerzõ. Ismertebb filmzenéi: Tû a szénakazalban; Ben Hur Oscar-díj (1960); Ivanhoe; Quo Vadis?; A dzsungel könyve; A bagdadi tolvaj.

  2003-ban meghalt Cserháti Zsuzsa énekesnõ (Hamu és gyémánt).

  Ma ünneplik névnapjukat:
  Apollónia, Brigitta, Lenke, Polla

 • Népi kalendárium

  Áldás Hava (július) 23. napja
  Izár, Zizor - Az Izidor nyelvújítási alakváltozata.
  Lenke napja, német (Lenchen) - szláv (Lenka) eredetû nôi név. Több német név (Helene, Magdalene) önállósult, becézett alakja.

  Áldás Hava (július) 24. napja
  Mandula - Kun leány, IV. László király szeretôje.
  Krisztina napja, ókeresztény vértanú.
  A szegedi tanyákon a névünnep táján támadó homokviharoknak krisztinaszél a neve.

  Áldás Hava (július) 25. napja
  Olgya -
  Jakab apostol napja, az idôsebb (Jacôbus Maior), János bátyja, ôk ketten a mennydörgés fiai (Márk 3,17). Péterrel és Jánossal ott volt a Táborhegyen, az Úr színeváltozásánál. ô volt az elsô, aki az apostolok közül vértanúságot szenvedett.
  Úgy tartották, hogy a Jakab-napra kelt csirkék gyorsan nônek. Ilyenkor szedik ki a fokhagymát.
  Jakab napján virágzik a hó, mert ha ilyenkor sok a felleg, akkor a télen sok hó lesz.
  Doroszlói megfigyelés szerint: "a zab aratását Jakab-napig be kell fejezni, mert ami gabona Jakabnapig kint marad, az kint is veszik".
  Ezen a napon áll meg a szôlô növekedése, és kezd édesedni.
  Ha Jakab napja derûs, jó gyümölcstermésre számíthatunk, de nincs kizárva a zivatar sem.

  Áldás Hava (július) 26. napja
  Kádán - Cölöp, karó Türk.
  Anna napja, Kedd asszonya néven is emlegetik Szent Annát, Szûz Mária anyját. A hozzá könyörgô asszonyok bizakodhatnak bôséges gyermekáldásban.
  Védôszentjüknek tartják a szabók és a bányászok.
  A kender nyûvését Anna napján kezdték. Ha szép idô volt, ezen a napon szedték az Anna babot. Sok helyen úgy vélik, hogy a nyitva talált ablakokon és ajtókon Anna a kötényében hordott bogarakat bedobálja.
  Anna-nap elôtt egy héttel kell kiszedni a hagymát, mert akkor tovább eláll. A Drávaszögben is ekkor szedik ki a vöröshagymát.

   

Androidinfo.hu

deviza.hu

Ballon.hu

Jsda.hu

Filmek.hu

LóSport.hu

Hírdessen a LAPSZEMLE.hu-n

On-line TV műsor 46 országból 224 csatorna ingyen