LAPSZEMLE.hu

     
 • Időjárás


 • Ezen a napon történt

  1456-ban Hunyadi János serege legyõzte a II. Mohamed vezette török ostromló sereget Nándorfehérvárnál (ma Belgrád). Ennek a gyõztes ütközetnek az emlékére, ami 70 évre megállította az iszlám hódításokat Európában, szól minden délben a harang a katolikus templomokban.

  1540-ben meghalt Szapolyai János.

  1755-ben megszületett Martinovics Ignác apát, a magyar jakobinus mozgalom vezetõje.

  1822-ben megszületett Johann Gregor Mendel osztrák biológus, a tudományos örökléstan megalapítója.

  1849-ben megszületett Emma Lazarus amerikai költõ, a judaizmus szószólója, akinek legismertebb mûvét, a "New Colossus"-t a New York-i szabadságszobor talapzatába vésték.

  1890-ben megszületett Rose Kennedy amerikai szerzõ, a politikában kiemelkedõ Kennedy család matriarchája, aki 1974-ben megírta önéletrajzát "Times to Remember" címmel.

  1908-ban megszületett Amy Vanderbilt amerikai etikett szakértõ, az 1952-ben megjelent "Amy Vanderbilt's Complete Book of Etiquette" szerzõje.

  1914-ben Nagyváradon megszületett Muráti Lili színésznõ.

  1944-ben megalakult a lengyel népi hadsereg, aminek emlékére a lengyelek ezt a napot nemzeti ünnepükként ünneplik.

  1946-ban megszületett Markos György humorista, elõadómûvész.

  1954-ben megszületett Al Di Meola amerikai dzsesszgitáros, zeneszerzõ.

  1967-ben meghalt Kassák Lajos költõ, író, képzõmûvész a magyar avantgarde legjelesebb képviselõje.

  1979-ben meghalt Kocsis Sándor futballista, a legendás Aranycsapat jobb-összekötõje.

  Ma ünneplik névnapjukat:
  Magdolna, Manda, Mária, Marietta

 • Népi kalendárium

  Áldás Hava (július) 22. napja
  Obi - Néni, idôsebb testvér - osztják.
  Mária Magdolna napja, bûnös életbôl tért meg Krisztushoz. Ismeretes az az evangéliumi kép, amikor Mária Magdolna az Úr lábát drága kenettel megkente, utána pedig hajával törölgette. E cselekedetéért Jézus megígérte neki, hogy ameddig csak az evangéliumot a világon hirdetni fogják, fennmarad az ô szeretetének emlékezete.
  Szokás volt a kislányok hajából ezen a napon egy keveset levágni, hogy még hosszabbra nôjön. A bácskai Felsôszentivánban sütôlapátra ültetve vágtak le a hajból, amit titokban ástak el, nehogy rontani lehessen a hajszállal.
  Szeged vidékén nem tartották Mária Magdolna napját sütésre, mosásra alkalmasnak. Szajánban egyenesen tiltották e munkákat.
  Idôjárásjósló nap: esnie kell az esônek, mert Mária Magdolna siratja a bûneit.

  Áldás Hava (július) 23. napja
  Izár, Zizor - Az Izidor nyelvújítási alakváltozata.
  Lenke napja, német (Lenchen) - szláv (Lenka) eredetû nôi név. Több német név (Helene, Magdalene) önállósult, becézett alakja.

  Áldás Hava (július) 24. napja
  Mandula - Kun leány, IV. László király szeretôje.
  Krisztina napja, ókeresztény vértanú.
  A szegedi tanyákon a névünnep táján támadó homokviharoknak krisztinaszél a neve.

  Áldás Hava (július) 25. napja
  Olgya -
  Jakab apostol napja, az idôsebb (Jacôbus Maior), János bátyja, ôk ketten a mennydörgés fiai (Márk 3,17). Péterrel és Jánossal ott volt a Táborhegyen, az Úr színeváltozásánál. ô volt az elsô, aki az apostolok közül vértanúságot szenvedett.
  Úgy tartották, hogy a Jakab-napra kelt csirkék gyorsan nônek. Ilyenkor szedik ki a fokhagymát.
  Jakab napján virágzik a hó, mert ha ilyenkor sok a felleg, akkor a télen sok hó lesz.
  Doroszlói megfigyelés szerint: "a zab aratását Jakab-napig be kell fejezni, mert ami gabona Jakabnapig kint marad, az kint is veszik".
  Ezen a napon áll meg a szôlô növekedése, és kezd édesedni.
  Ha Jakab napja derûs, jó gyümölcstermésre számíthatunk, de nincs kizárva a zivatar sem.

   

Androidinfo.hu

deviza.hu

Ballon.hu

Jsda.hu

Filmek.hu

LóSport.hu

Hírdessen a LAPSZEMLE.hu-n

On-line TV műsor 46 országból 224 csatorna ingyen