LAPSZEMLE.hu

     
 • Időjárás


 • Ezen a napon történt

  1647-ben I. Károly angol királyt 400 000 fontért eladta a parlamentnek Archibald Campbell, Marquess of Argyll skót nemes, a presbiteriánusok vezetõje.

  1662-ben Kemény János erdélyi fejedelem, elesett az I. Apafi Mihály ellen vívott csatában Nagyszõlõs mellett.

  1734-ben született Kempelen Farkas mérnök, feltaláló. († 1804)

  1767-ben Mária Terézia "úrbérrendelettel" szabályozta a magyarországi jobbágyok helyzetét.

  1783-ban megszületett Stendhal (eredeti nevén Marie-Henri Beyle) francia író. Legismertebb mûvei a Vörös és fekete, A pármai kolostor. († 1842)

  1793-ban másodszor osztották fel Lengyelországot.

  1832-ben megszületett Édouard Manet francia impresszionista festõ (Olympia). († 1842)

  1895-ben Carsten Egeberg Borchgrevink norvég természettudós, sarkkutató elsõként lép az Antarktisz-i kontinens földjére.

  1898-ban Rigában megszületett Szergej Mihajlovics Eizenstein szovjet filmrendezõ, akinek világsikerû filmje a "Patyomkin páncélos". († 1948)

  1898-ban meghalt Széchenyi Zsigmond író, vadász, Afrika-utazó. († 1967)

  1944-ben meghalt Edvard Munch norvég expresszionista festõmûvész, grafikus. (* 1863)

  1945-ben elhagyja Magyarországot az "Aranyvonat", mely a Magyar Nemzeti Bank arany- és devizakészletét, a Corvinákat, és a zsidók elkobzott értékeit menekíti nyugatra a szovjet hadsereg elõl.

  1950-ben az Izraeli parlament Jeruzsálemet Izrael Állam fõvárosává teszi.

  1953-ban mutatták be Gertler Viktor Állami áruház c. filmjét.

  1956-ban meghalt Korda Sándor magyar filmrendezõ.

  1960-ban Jacques Piccard francia tudós, mélytengeri búvárhajóval, 12 000 méter mélyre ereszkedik, a Csendes-óceáni Mariana-árokban, a világ legmélyebb pontján.

  1983-ban meghalt George Cukor amerikai filmrendezõ (Elfújta a szél, My Fair Lady).

  1990-ben halt meg Salvador Dali festõmûvész.

  Ma ünneplik névnapjukat:
  Emerencia, Rajmund, Zelma

 • Népi kalendárium

  Fergeteg Hava (január) 23. napja
  Alirán - Irnek neje
  Alamizsnás Szent János napja, aki Alexandria pátriárkája volt. A legenda szerint éjszaka, imádság közben látta égi szépségû leányt elôtte megállni: olajfa koszorú volt fején. A szüzet látván a szent ember, elcsudálkozott rajta és megkérdezte, ki volna. Amaz azt mondá: én vagyok az irgalmasság, ki az élô Istennek fiát mennyországból e földre hoztam. Ha engemet jegyesül veszel, jól lesz dolgod. Ezt mondván, elenyészett.
  János e napságtól fogva oly irgalmas kezdett lenni, hogy Eleimon-nak, azaz Alamizsnás Jánosnak nevezték. Csakugyan mindenét a szegények között osztotta szét.
  Mária eljegyzése, másként menyegzôje hagyományvilága olykor a kánai menyegzô vasárnapjának jámbor szokásaival is vegyül.


  Fergeteg Hava (január) 24. napja
  Magyarka -
  Timót napja, a görög-latin eredetû férfinév, amely a görög Timotheosz név latinos Timotheus formájának rövidüléseként keletkezett. Jelentése: Istentisztelô, Isten becsülôje.

  Fergeteg Hava (január) 25. napja
  Úrkund - Tonuzoba egyik fia, a ma is élô Tomaj nemzetségbôl.
  Pál napja, ezt a napot pálfordulónak is szokták nevezni, mely arra a bibliai történetre utal, ami szerint a Jézust üldözô Saul ezen a napon tért meg és Pál apostol lett belôle.
  Pál napi regula: "Ha Pál fordul köddel, ember hullik döggel."
  Haláljóslás is kötôdik ehhez a naphoz. A néphit szerint pálfordulókor mindenki számára pogácsát sütöttek, amibe libatollat szúrtak. Akinek a tolla megperzselôdött sütés közben arra betegség, akié megégett, arra halál várt a következô esztendôben.
  Bukovinai magyarok szerint: "Ha tiszta idô van, akkor jó szénatermés lesz, ha szél fúj, akkor kevés lesz a széna".
  A szép, derült idô sokfelé azt jelentette, hogy még hosszan tartó hidegre lehet számítani.
  A kemény tél idôjárásának átalakulását jósolják erre a napra: "Pál fordulás - télfordulás".


  Fergeteg Hava (január) 26. napja
  Aba -
  Vanda napja, a német-lengyel származású nôi név. Jelentése: biztonság, rejtettség, védelem, illetve vend nyelven nô.

   

Androidinfo.hu

deviza.hu

Ballon.hu

Jsda.hu

Filmek.hu

LóSport.hu

Hírdessen a LAPSZEMLE.hu-n

On-line TV műsor 46 országból 224 csatorna ingyen