LAPSZEMLE.hu

     
 • Időjárás


 • Ezen a napon történt

  1658-ban megalakult a Rajnai Szövetség Mainz, Köln és Trier választófejedelmei vezetésével.

  1802-ben megszületett Letitia Landon angol költõ, regényírónõ, aki a szenvedélyes szerelemrõl írt abban a korban, amikor a nõi témák korlátozva voltak.

  1867-ben megszületett John Galsworthy Nobel-díjas (1932) angol író (Forsythe Saga).

  1900-ban véget ért a boxer lázadás Kínában, aminek a célja az volt, hogy megtisztítsa Kínát az idegenektõl.

  1941-ben közzétették a Roosevelt amerikai elnök és Churchill angol miniszter által aláírt Atlanti Chartát, amelyben lemondtak az agresszióról.

  1945-ben Truman amerikai elnök kihirdette, hogy Japán feltétel nélkül megadta magát, ezzel véget ért a II. világháború.

  1952-ben az Elnöki Tanács elnökévé kinevezett volt miniszterelnök, Dobi István helyét Rákosi Mátyás, az MDP fõtitkára foglalta el.

  1952-óta a barlangászok világnapja.

  1956-ban meghalt Bertolt Brecht német író, színházi rendezõ (Kurázsi mama és gyermekei).

  1959-ben Budapesten meghalt Jávor Pál színész (Hyppolit a lakáj, Havi 200 fix, Fizessen, nagysád!, Halálos tavasz, Egy csók és más semmi, A beszélõ köntös).

  1975-ben halt meg Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrász.

  Ma ünneplik névnapjukat:
  Marcell, Özséb

 • Népi kalendárium

  Újkenyér Hava (augusztus) 14. napja
  Özséb - Istenfélô - görög, Nagyboldogasszony, az anyaság ünnepe.
  Marcell napja, a férfinév latin eredetû. A Marcellus családnévbôl származik, ez pedig a Marcus becézôjébôl. Nôi párja: Marcella. A név jelentése: Mars isten papja.

  Újkenyér Hava (augusztus) 15. napja
  Estilla - Vörösmarty alkotása a Levente c. költeménybôl.
  Nagyboldogasszonynapja, az egyház Mária mennybemenetelét ünnepli ezen a napon. A legrégebbi ún. parancsolt ünnep, mivel szent István Szûz Mária oltalmába ajánlotta az országot. A Boldogasszony elnevezés a kereszténység elôtti istenanyát jelentheti. Sokféle búcsúnap. Van olyan település, ahol háromnapos táncmulatságot is rendeznek ilyenkor a fiatalok.
  Boldogasszony ágyának nevezik a gyermekágyás asszony ágyát, melyet lepedôkkel takarnak el.
  Szokás, hogy e napon gyógynövényeket szentelnek mg, mellyel késôbb a betegeket füstölik.
  Az asszonyok számára e naptól folyóvizekben tilos volt fürödni.
  Nagyboldogasszony napja derült idejével a jó gyümölcs- és szôlôtermés elôhírnöke.
  A búzát ekkor kellett szellôztetni, hogy ne legyen dohos, ne essen bele a zsizsik.
  Az ekkor keltetett tyúkok lesznek a legjobb tojók.
  Lôrincével ellenkezôen az jósolja, hogy: ha derült az idô, akkor remélhetünk jó szôlôt, sok gyümölcsöt.

  Újkenyér Hava (augusztus) 16. napja
  Tomor - Vas - türk.
  Rókus gazdag francia család gyermeke volt (1195 - 1227), Montpellier városában született. Korán elárvult, vagyonát szétosztotta a szegények között, majd Rómába zarándokolt.
  Útközben az itáliai pestisjárvány betegeit a kereszt jelével gyógyította. Rómából visszatérôben ô is megbetegedett. Piacenza mellett egy kunyhóban húzta meg magát, ahol a jámbor hagyomány szerint angyal ápolta és egy könnyelmû, de késôbb jó útra tért úriember kutyája hordta neki a kenyeret. Ezért szokták kutyával ábrázolni, amely lábsebét nyalogatja.
  Rókus a ridegen tartott szarvasmarhák védôszentje.

  Újkenyér Hava (augusztus) 17. napja
  Ilona - A Heléna magyar alakja.
  Jácint napja, görög eredetû férfinév, amely a görög mitológiai névnek a latin Hyacinthus formájából származik. Magának a jácint virágnak (Hyacinthus orientalis) a neve is egy mondai alak nevébôl származik. A monda szerint a gyönyörû Hyacinthus Apolló kedveltje volt, akit maga az isten sebzett halálra egy diszkosszal. Az egyik változat szerint véletlen baleset volt, míg a másik szerint az isten féltékenysége állt a végzetes diszkoszvetés hátterében. A jácint virág pedig az ifjú férfi kiserkenô vérébôl fakadt

   

Androidinfo.hu

deviza.hu

Ballon.hu

Jsda.hu

Filmek.hu

LóSport.hu

Hírdessen a LAPSZEMLE.hu-n

On-line TV műsor 46 országból 224 csatorna ingyen