tv-musor.hu

orvossag.hu

Jósda.hu

egeszsegugy.hu

deviza.hu

Alapítva 2006-ban, TANYAVILÁG - 18. szám - 2009 január, Fergeteg hava Tanyavilág

VÁRATLANUL MEGJELENŐ INGYENES KULTURÁLIS KIADVÁNY

TARTALOM

 

2009

Gyimesi hangulat

Két komondorok

Az Ördög, a ló, meg az állatvédők

MIT HALLGATNAK EL AZ EU-RÓL A MAGYAROK ELŐL?

Taire Sigeszuke: A szamuráj becsületkódexe (Busido Sosinsu)

 

Gömöri István versei

Csendes Csaba írása a Hitel c. folyóiratból

Szatymazi néger a Kurultajon

László Péter: Erdélyben. Opus 2.

Kiteszem a szűrödet!

Kedvezmény a tanyán lakóknak

Magyar Karácsony, Téli Napforduló

 

 

2009

Hetvenes években gyerekkoromban, számolgattuk, milyen idősek leszünk kétezerben - időtlen nagy távolságnak tűnt, most meg már igen belelódultunk a huszonegyedik századba is. Akkoriban egymást próbáltuk felülmúlni abban, milyen technikai csodák lesznek vajon. Visszagondolva kissé csalódott vagyok, mert ugyan vezeték nélküli telefon már van, de a Holdra se járunk minden héten, időgépről pedig ne is beszéljünk. A technikán kívül próbáltuk elképzelni azt is, milyen világban fogunk élni: többnyire arra gondoltunk, hogy majd mindenféle csuda járművön járunk földön, vízen, levegőben, hatalmas lakóépületek lesznek a felszínen és a föld alatt, nem lesznek már országok, egyforma pénz lesz és mindenki ugyanazt a nyelvet beszéli. Kimondatlanul is, de boldognak képzeltük el ezt a világot. No most pedig már itt vagyunk benne, de nem azt akarom mondani, hogy boldogtalanok lettünk, a boldogság nem ezen múlik. Isaac Asimov Alapítványa óta - ami nem 2034-ben, '56-ban, hanem húszezer év múlva játszódik! - sejthetjük, hogy csak a társadalmi berendezkedés, a technika változik, az emberi tulajdonságok és az ezen alapuló kapcsolatok nem. A gyermekkori rácsodálkozás óta elértük az előbb említett dolgokat: angolul már lassan Szatymazon is beszélnek, és már Szlovákiában is az európai közös pénzzel fizetnek, és egyforma áruházakban vásárolhatjuk az egyforma haszontalanságokat minden kontinensen. Hogyan jutottunk ideáig, volt-e ára ennek a változásnak, csakugyan olyan csodálatos dolog-e ez? Ezt a folyamatot ma globalizációnak hívják, amit csupán a pénz irányít, nem pedig a vágy és akarat arra, hogy jobb legyen. A globalizáció festi magát: amit ma megvehetsz, ne halaszd holnapra - és minden rendben. Olvastuk Orwelltől és Huxley-től az 1984-et illetve a Szép új világot, amiben ugyanez történik - de abba beleborzongunk! S ha megfigyeljük, miket hozott a felszínre ez a folyamat, beleborzongunk abba is, hová vezethet. Pedig emberek állnak e mögött is, Isten által teremtett emberek, emberek terveznek háborúkat, emberek végeznek népekkel, emberek festik másnak ugyanezt más emberek előtt, emberek befolyásolnak és hajtanak uralmuk alá nemzeteket és nevezik csőcseléknek vagy terroristának azokat az embereket, kiknek ez nem tetszik. Emberi rosszaság, gonoszság ellen csak ember tehet. Mit tehetünk mi? Fenti dolgokon ne búsuljunk semmi esetre sem. S ha már nem vonulunk az utcára, ne féljünk tisztán látni és véleményünket elmondani, ne nézzünk annyit tévét, főleg a gyereket ne hagyjuk, használjunk kevesebb kemikálét, éljünk inkább kicsit lassabban, de természetesebben, vásároljunk magyar árut, ünnepeljük az ősi magyar ünnepeket és ha azt látjuk egy újságban augusztus 20-án, hogy Alkotmányünnepünk, azt nehogy megvegyük, ne féljünk a magyar szótól és higgyük el végre, hogy hagyományaink megőrzése megvédhet minket a fenti bajoktól! Ezt kívánom mindannyiótoknak. A Tanyavilág újság pedig ebben az esztendőben is a megszokott útját járja, ha Szikkadt Janira cigánygyerökök hullanak az égbűl, akkor is.! Áldás!

GG

Vissza az oldal tetejére

Gyimesi hangulat

Mindenszentek délutánja, Gyimes Középlak. Nincs keletibb része ennek a szép hazának. Gyönyörű őszi idő. Sütkérezve a napsütésben illogatom a Hargita sörömet. Fabódé kocsma (itt bár a neve) féltetője alatt üldögélek és jólesik, hogy nem kell sietni sehova. Bentről ízes csángó beszéd hallik. Néhányan iszogatnak, tárgyalják a világ dolgait. Minden szót értek. Magyarabb, mint az én nyelvem. Illogálom a sörömet, jó fínom Hargitát Csíkból, nézem, nézem, egyszer csak észre veszek valamit. Hát a szeredai sör cimkéje - de mind a kettő, még a nyakán is - körös-körül van kertelve szép ügyesen, piros-fehér-zöld csíkokkal!! De úgy, hogy csak az veszi észre, akinek magyar a szüve gyökere. A romány törvény szerint csak romány írás van rajta de csak tiszta romány. De a Szeredai Hargita sör cimkéje körös-körül szép kereken, csak magyar! Ej, te huncut székely! Fölismertelek! IGEN!

(Nagy Sándor)

Vissza az oldal tetejére

Két komondorok

Még azokban az időkben, Zsombón rekedtem valahogy, tán a Skoda hagyott cserben, tán a józan eszem, nem emlékszem már, de arra igen, hogy kemény hideg éjszaka volt, meg bitang setét, mikor araszolgattam hazafelé a dűlőn. Egy jó hosszú egyenes szakasz után kellett jobbra fordulni a Simpson család tanyája felé - Zádori Pista bátyámék azok: két fiával Simsonon járnak mind - aztán megint jobbra át a barackoson, majd megpróbálni elosonni Dorogi Zoli kutyái mellett, ami persze nem sikerül, fölverik az egész házat és már otthon is vagyok. KomondorNo de annak a hosszú egyenesnek a végin hamarébb fordultam be eggyel, pont be egy tanyához. Mire észrevetettem tévedésem, mán nagy rémületemre gyütt is felém két nagy komondor, mint a förgeteg. Elég messziről észrevettek már, így a nagy ugatásra volt ideje fölkelnie a gazdának, mert már égett is a kinti villany, amitől kicsit megnyugodtam. Tudtam, a komondor az nem tép szét, majd rámtelepszik, de azt kibírom, míg a gazda kiér. El is voltam erre készülve, már amennyire lehet ilyesmire, de mielőtt a tanyából kigyüttek volna, a két eb váratlanul lefékezett, kimerevítve mellső lábukat mint a rajzfilmekben, oszt' onnan ugattak rám vadul. Ezen csudálkoztam, mire végre megjelent a gazda, akinek kiabáltam, hogy ki vagyok, merre megyek, nehogy valami kárt tegyen bennem, híve, hogy rosszban járok. Kutyákat hátraküldte, elnézést kértem, de igen furdalt a dolog, ugyan miért álltak meg előttem pár méterre, ahelyett, hogy elintéztek volna. Elmondta az öreg, hogy kölyök korukban reggel, este, pórázon körülvitte őket ugyanazon az útvonalon, körbe a tanyán. Így ezt a képzeletbeli határt tekintették birodalmuk határainak, amit a gyakorlat is bebizonyított.
Meséltem ezt Ábelnak is, aki szintén két komondort vitt a tanyára, meg is értette, csinálta is, de hát napközben folyton a szomszédban voltak, mert jaj, a konok nem zárta őket, így lassan ott tart az ügy, hogy a fene mögette a komondorságot ott nála. No de ez legyen az ő baja.

Vissza az oldal tetejére

Az Ördög, a ló, meg az állatvédők

A Doki és családja csak pihenni jártak ki szép szatymazi tanyájukra, ami a mienk mellett volt. Azok a fajta városiak voltak, akik szívesen ismerkedtek a helyiekkel és jó viszonyt is ápoltak. A Doki nem ivott, mert valami gombamérgezése volt ifjúkorában, így még nagyobb dicsőség, hogy élharcos volt a társaságban. Ő mesélt nekem Ördög Pali bácsiról, aki egy hihetetlen mennyiségű mindenféle kacattal összezsúfolt tanyán lakott magányosan. Nagyon lenyűgözte az öreg. Lelkendezve mondta, micsoda komoly témákról lehet vele beszélgetni, mindenhez hozzá tud szólni, és hogy magától megtanult angolul. Ez utóbbit úgy, hogy volt valahonnan egy nyelvkönyve és azt úgy, ahogy volt, fonetikusan bevágta, tehát már be is tudott mutatkozni, mi name is Pál Ördög. Igen jó memóriával volt megáldva, egész nap hallgatta a rádiót s mindenre emlékezett.
Részemről nem sok vizet zavart, alig-alig láttuk felbukkanni, de egyszer csak nagyon rossz híreket hallottunk felőle: mondták, hogy van egy lova, egy jobb sorsra érdemes kanca, amivel igen rútul bánik. Jobban utánajártunk és valóban kiderült, üti-vágja szegényt, nem abrakoltatja, csupa seb a jószág. Mikor átmentem hozzá erről beszélgetni, egész gyorsan ideges lett, pedig Isten látja lelkem, szépen szóltam. Vagy öt perc múlván már kezdte idegesen markolászni a vasvillát, így hazatértem, de fejemben már megfogant a terv. Drága, azóta megboldogult Tóni barátomnak szóltam, hogy az igaz ügy érdekében tegyünk valamit. Meg is örült, hogy kioszthat néhány pofont, de jobbat eszeltem ki. Vártunk még egy bő hetet, majd Tóni párjától kölcsönkért hófehér Opel Astrájával megjelentünk az öreg tanyáján, szépen kiöltözve, kezünkben dosszié. Úgy mutattam be barátomat, mint az Állatvédelmi Hivatal megbízottját, aki feljelentésre érkezett helyszíni szemlét tartani. Komám nagyon jól játszotta a szerepét, úgyhogy Pali bácsi kezdeti magabiztossága hamarosan alábbhagyott, annyira, hogy mikor Tóni egy valószínűtlenül magas összeget említett meg bírságként, már nem is válaszolt.
Pár nap múlva már jött a hír: tajtékzik a dühtől az öreg! Mindenfelé kérdezgeti, kivel voltam ott, de mi erre is gondoltunk s már előre elterjesztettük az állatvédő változatott, így ha kétségekkel is, de bevette. A végeredmény szentesítette eszközünket, hamarosan elajándékozta lovát Gergónak, aki bár néha vágtában érkezett haza a zugkocsmából, de mégiscsak jobban bánt vele.

Vissza az oldal tetejére

MIT HALLGATNAK EL AZ EU-RÓL A MAGYAROK ELŐL?

Évi kettőmilliárd euró támogatást ígérnek. Ez azonban éppen csak annyi, amennyi a külkereskedelmi hiányunk a rendszerváltás óta. Tehát pontosan annyit adnak, amennyiből kifizetjük azoknak a cikkeknek az importját, amelyeket mi is előállíthatnánk. Ezen túlmenően jelentős összegű profitot is kivisznek az országból. 2001-ben 1,6 milliárd euróra rúgott ez az összeg.
Mi az, amit elhallgatnak az EU-ról a magyarok elől?
Először is elhallgatják, hogy az EU-ban felszámolták a jóléti államot és a szociális piacgazdaságot. Az EU-ban az elmúlt 15 év során áttértek a termelő gazdaság elsőségén nyugvó közgazdaságról a forgalomnak és a spekulációnak elsőbbséget nyújtó pénzgazdálkodásra. A kamatkapitalizmusnak ez a rendszere maximális mértékben eladósította az EU valamennyi államát, eladósította az EU-ban működő vállalatokat és egyre nőnek a lakosság kamatterhei. A pénzgazdaság célja, logikája, szerkezete és működése alapvetően más, mint a termelő gazdaságé. A pénzgazdaságban a gazdasági folyamatok közvetítésére szolgáló jelrendszer, a pénz, teljesen elszakad a reálgazdaságtól, és önmagát szaporító öncélú eszközzé válik. Ennek a spekulációs pénznek a mennyisége a magánpénz - monopólium és a kamatautomatizmus következtében háromszoros ütemben növekszik, mint a termelő gazdaság.
Az EU tagság a magyar gazdaság egésze, de különösen a mezőgazdaság számára egyértelműen hátrányos. Az EU - csatlakozás nem szolgálja a rendszerváltás veszteseinek a magyar lakosság túlnyomó többségének érdekeit sem . Előnyös viszont a nemzetközi pénzügyi közösség számára, mert a Magyarországon is kialakított pénzgazdaságot, a magyar gazdaság szélsőséges liberalizációját és globalizációját - nyílt társadalmát - tovább erősíti a magyar nemzetállam felszámolása és beolvasztása az ugyancsak pénzgazdaságra átállított EU-ba történő beolvasztással. Előnyös és rendkívül fontos Magyarország EU-ba való bekényszerítése az 1989 óta kialakult újgazdag réteg számára. Az EU tagság megszünteti a nemzeti önrendelkezést - az EU-ból nem lehet kilépni! - és megszilárdítja a csekély legitimitással rendelkező új pénzvagyonosi és tulajdonosi struktúrát. Az EU közösségi jogának az elsőbbsége lehetővé teszi a magyar történelem során eddig ismert legszélsőségesebb - és legigazságtalanabb módszerekkel kialakított - vagyoni különbségeknek valamint a társadalom gyarmati jellegű kettészakadásának a véglegesítését. Az EU - tagság felszámolja a szuverén magyar államiságot, s így többé nem lesz lehetőség a jelenlegi vagyoni és pénzügyi struktúra megváltoztatására.
A jelenlegi EU a pénzgazdaság kényszerítő hatására folyamatosan bontja le az egykori jóléti államok szociális intézményrendszerét és egyre kevesebb szociális támogatást nyújt lakóinak. Folyamatosan drágul az egészségügyi ellátás és csökkennek a nyugdíjak is. Mivel a pénzrendszer irányítása az egyes tagállamok központi bankjaitól átkerült az EU Frankfurtban működő központi Bankjához, ezért sem az egyes tagállamok kormányai és parlamentjei, sem az EU parlamentje illetve kormányának feladatkörét ellátó Bizottság nem gyakorol ellenőrzést a közös pénz, az euro felett. Valamennyi monetáris hatalmi jogosítvány átkerült a teljesen független és ellenőrzés nélkülivé vált intézményéhez, az EU központi bankjához.
Nem mondják meg a magyar polgároknak, hogy az EU-ba történő belépés kényszerházasság, mert az EU-ból hasonlóan a Varsói Szerződéshez és a KGST-hez, nem lehet kilépni. A kilépés módozatai nincsenek rendezve az EU 180000 oldalt kitevő jogszabály anyagában. Az EU-val tehát az a baj, hogy egyre jobban hasonlít a Szovjetunióhoz, egyre antidemokratikusabb, egyre centralizáltabb és egyre bürokratikusabb. Ezen nem is lehet akkor csodálkozni, ha tudjuk, hogy ugyanaz a háttérhatalom hozta létre és fejlesztette tovább, amelyik annak idején - ma már bizonyíthatóan - a bolsevikokat is hatalomra segített Oroszországban azért, hogy kísérletet folytasson a kétpólusú társadalom kialakításával.

(Részletek Dr.Drábik János írásáiból)

Itt rendelhettek Dr.Drábik János könyveiből (is):
Magyar Menedék Könyvesház. Tel: 06-1 2137057, www.magyarmenedek.com

Vissza az oldal tetejére

Taire Sigeszuke: A szamuráj becsületkódexe (Busido Sosinsu)

Ha belevágtál a hadtudomány elsajátításába, nem szabad félúton megtorpannod. Addig kell gyakorolnod, míg valamennyi titok fel nem tárul előtted, majd végül visszatérhetsz az eredeti egyszerűséghez, hogy békésen élj tovább. Ha pedig egész nap, ám csupán ímmel-ámmal gyakorolsz, sohasem fogsz elérni a célodhoz, s így elveszíted az eredeti egyszerűséghez vezető Utat, ezért aztán csak kiábrándultan haszontalanul töltöd majd életed napjait. Ez pedig a legszánalmasabb, ami csak történhet veled.

Violetta a tanyán

Violetta! Hányszor mondtam már, hogy ne etesd a kutyát!
Nem eteteeeem, csak egy kis tepertőt adtam neki.

 

 

 

Vissza az oldal tetejére

Gömöri István versei

Semmi, de semmi mentségem -hisz' egy írás sem ért többet - hogy az elmúlt számokból hiányoztak Pityu versei, ami nélkül pedig nem is jelenhetett meg Tanyavilág. Most itt vannak.

Lombomnak

Lombomnak hullongó hite
Taposódik közöny sarában
Félbenyomott parázs szívem
Füstölög egy hamutálban

Őszi levél hulló önmagam
Árnyékom kenem a falra
Föl kéne másznom valahogy
E rozzant ravatalra

 

Húzd rá

Húzd rá cigány elittad az árát
hazádnak - s mi fizettünk neked
Tölts érte bort a rideg kupába
nyűtt vonóbul bot itt nem lehet

Húzd de mégse - hagyj békét a húrnak
Kispályások itt az emberek
Viharsarki közmunkára fogták
templomaikból a szenteket

 

 

Gömöri István

Gyászhelyen élek

Gyászhelyen élek
Mohácsoktól sebhelyes arcán hazámnak
zuhogó tatár és lombard vérrel
engedetlen gyermeke anyámnak
- apámat eltemettem
vesztenivalóm nincs már
szívébe mártom a végtelennek
védekezésre szánt bicskám

Albérletben élek a földön
ideiglenesen
hogy föl tudjam emelni arcom
naponta földre kell esnem

Vissza az oldal tetejére

 

 

"A hiteles statisztika az, amit én hazudok" (Churchill)

Csendes Csaba írása a Hitel c. folyóiratból

Az Európai Unió tagállamai közül Magyarországon a legrövidebb az emberek várható élettartama

Magyarország népessége
2001: 10 millió 200 ezer
2008: 10 millió 40 ezer
Házasságkötés
2001: 44 ezer házasságkötés
2007: 29 ezer házasságkötés

Magyarországon a nők 1/3-a nem szül gyermeket
100 megszületett gyermekre 70 terhesség-megszakítás jut
2001: 1,7 millió ember élt létminimumon Magyarországon
2008: 3,1 millió ember él létminimumon Magyarországon
Foglalkoztatottság
100 munkaképes korú magyar ember közül 57 dolgozik, Szlovákiában 100 ember közül 61
Fogyasztás, 2001, 2007
tej 67 liter/fő/év 58 liter/fő/év
hal 5 kg/fő/év 1,8 kg/fő/év
zöldség 61 kg/fő/év 54 kg/fő/év
Orvos
2001: Magyarországon 38 000 orvos dolgozott
2007: Magyarországon 33 000 orvos dolgozott
Öngyilkosság
Magyarországon naponta 7 ember öli meg magát. A legtöbb öngyilkosság a dél-alföldi tanyavilágban történik
Rák
100 000 magyar ember közül 2007-ben 346 ember halt meg rákban
100 000 Európai Unióban élő ember közül 2007-ben 227 ember
Állami adósságtörlesztés
Évente átlagosan 1200 milliárd forintot költünk Magyarország olyan kölcsöneinek törlesztésére, amely kölcsönök felvételéről soha senki nem kérdezte meg a magyar embereket. Mennyi pénz ez? Jelenleg minden adófizető havonta 25 000 forintot fizet a soha el nem fogyó adósságra.
Adó
Magyarországon 100 forint jövedelemből 70 forintot elvesz az állam adóba.
Ausztriában 100 euróból 43 euró, Szlovákiában 100 korona jövedelemből 30 korona az adó.
A kontár kormányzás ára
Ha a 2002-es választásokat követő kormányok semmit sem csinálnak, egyetlen döntést nem hoznak, akkor ma a magyar államadósság 17 ezer milliárd forint helyett 9 ezer milliárd forint.
A Világbank tanulmánya szerint a magyar gazdaság növekedési lehetősége
2001-ben: 4,0-5,0 százalék volt. Megvalósult: 4,0 százalék.
2007-ben: 3,5-4,5 százalék volt. Megvalósult: 0,8 százalék.
Államadósság
2002. május: 8 400 milliárd Ft (840 000 Ft/fő)
2008 nyara: 17 000 milliárd Ft (1 millió 700 ezer Ft/fő)

Vissza az oldal tetejére

GÁZA
(Ajánlom ezt az írást Abou Ghazaleh Firásznak, magyar-palesztin barátomnak)

Nagyon-nagyon szomorú ami történik.
Nemrég volt Libanon, széjjel bombázták Bejrútot, egy működő, élő várost s két hét múlva már nem is emlékeztünk - mert nem emlékeztettek - rá. Nemcsak az izraeli erőszak, minden háború elkeserítő, de az is, ahogy a különböző nemzetek politikusai be vannak szarva az állásfoglalástól. Ezeknek a tetűknek üzenem: mönnyetök oda, oszt' vitézköggyetök ottan!

 

Izraelt bántani nem szabad

 

Vissza az oldal tetejére

Szatymazi néger a Kurultajon

Nyóc rugót adott Jani, támogatván a Tanyavilágot, asztán lött is hisztéria mikó möglátta az igen hazafiasra sikerödött számot, tudtam mán, mer mikó möntem be hozzá a tanyára, nem gyütt elém, ahogy szokott, van mákostészta?, hanem benn várt de durrogott is azonnal, még mög se melegödtem az új központifűtésinél, hol az élet, megint ez a nagy búsuló magyar, hát ez vagy té, itt kornyadozol ezzel a bocskaiszövetséggel, az igazságot akarom, hát ezek kitiltottak minket a kurultajról, ezek a katonák vagy rendőrök a madzaggaikkal, ez a magyarság és te, te mittesző mi, te mittesző ezé, hol van a szeretet, mert azt nem látom, hol van, és csak így tovább mondta, de én is közbeszóltam még mindig kinn a konyhában, hogy másnak se teccett a sok szabály, a sok madzag, a korai záróra a kocsmában, a vágtázócsodaszarvas félbeszakítása, mög hogy háromszor bontattak le sok vendégsátrat, de az a rendezést minősíti, annak is csak egy kis részit, mer ezt mögcsinálni az igazán nagy dolog volt, szóval nem ez jelenti a Kurultajt, mög az sem, hogy négyszer dobtak ki s gyüttél vissza, hogy én görgényigáborhoz tartozom a szekérhez, pedig ez jó vót, hej, mög az is, hogy néhányan nem hítták a rendezőséget mikó mögláttak Szikkadtpiros nadrágban mezítláb kurjongatni a jurták körül, hanem behívtak egy pálinkára, mint például a kisberényi Pucskó Zsolt, amúgy mezítláb szerintem nem gáz, pláne negyven fokban, a szeretet meg, a szeretet meg ott volt, nagyon is ott volt hisz mögnézhöttél vóna nem egy előadást möghallgathattad vóna a református lelkész vasárnap röggeli szavait, no mög az egész egymásratalálás, nem csak a kunszentmiklósi főtéren érzékenyülhettél volna el, ahol megérintett a dolog, no de olvastad a Káin és Ábel vagy Hunor és Magyart, neeeeem, hát azonnal, erről szól, a magyar lélekről, arról, amit te is hirdetsz mióta ösmerlek, jézuslassanhúszéve, hogy egymásra odafigyelni, őszintének lenni, nem kicsinyösködni, élni, élni, élni! Asztán elolvasta az írást és ezt az esemest küldte: elolvastam, úgy legyen, szeretettel, becsülettel egymásért.
Na jól elhadartam ezt egy szuszra. A fentiekért pedig meg ne rójátok drága Janit, gondoljatok arra, hogy több szem többet lát. Janit tisztelem és nagyra becsülöm, sokat tanultam tőle. A Kurultaj szellemisége most megfogta, meggyűrte a viszonyunkat, de az a jó, hadd gyűrődjünk csak!
Na mög hát: nem magyar növény ugyan a pálma, de teher alatt nő!!!

Vissza az oldal tetejére

László Péter: Erdélyben. Opus 2.

Decöt. És. Tudjukmilyenév. A V. úr elment, s tett egy magányos szilveszteri kirándulást Hevederbe.
Heveder-patakára éppen hogy Szilveszter tájt.
Olyan dühös volt, hogy a hegyi portákról a szelíd be és/vagy meghívásokat se' fogadta el. Hevedertől csak tovább, csak tovább. Erre van a legtöbb medve.
Mindeközben a medvés rengetegben V.úr csak káromkodik, azazhogy magában cifrázza inkább.
A fenyvek téli zúgásában "csak" három dolog hiányzik belőle. Hit, remény, szeretet.
Kiejtette már nemegyszer személye köréből az agyhalált-kapott december ötödikét. Pokolsárban nősző, prikulicsval feredőző december borzont lelke.mirigy lelke.
A szék-középi központi nagytemplomról meg sírva szedték le az öregek a Magyarzászlót.
2004.december. 5. dehogyis téphette ki.ezt az agyhalál kapottat.
"Segítse Jó Mária, Segítse magát és Babbamaria." Talán ezért a szövegért - amit egy csíki néni mondott Szentdomonkosról - az egész fájó végpusztulás eltakarodik a fenyves őstáj felől, felkavart Heveder-havasa felől, a gőgös-büszke szék felől.
"Óvakodj és útjeleket változtass.garaboncz" .ezt, ezt meg egyre csak ezt magyarázták a medvenyomok.

Vissza az oldal tetejére

Kiteszem a szűrödet!

Szép kis hagyomány kezd kialakulni, hisz' megtudhattátok már a Tanyavilágból, mi volt az a zabhegyezés Kukutyinban, meg azt is, hogyan járt pórul a Pór család a Tisza jegén, most pedig azt, honnan származik a fenti mondás.
"A lánynézőbe érkező legény sorsa is az anyák rokonszenvitől függött. Az anya, de főleg a nagyanya választotta be a családba. Ha a legény valami miatt nem tetszött, az anyák adták ki az útját ezökkel a szavakkal: "Oda mönjön kend, ahova a Jóisten mögmutatja". Ez volt a kikosarazás - emlékezett Kérdő Szűcs Ernő, majd így folytatta:
Régönte a szűr otthagyása nálunk is divatba volt. Ezt még az öregapáink idejiben csinálták. Másnap a legény visszamönt a szándékosan ott felejtött szűrért. Ha a vőnek a jelentkező nem köllött, az anyák tötték ki a szűrit az eresz alá. Be se kopogtatott tudakolódzni, ha a szűrt kinn találta. Elárult az mindönt.
A hagyományos parasztéletben a lánykérés, eljegyzés és esküvő között általában rövid idő telt el; a templomban a háromszori vasárnapi kihirdetés után már a menyegzőre került sor. A házasságot többnyire a mezőgazdasági munkák befejezése és a következő tavaszon az újrakezdése közötti időszakban kötötték. A szűr nélküli hazamenetel az évszak szerint azt is jelentette, hogy a legény vacoghatott otthonáig."
(Részlet Szenti Tibor Parasztvallomások című könyvéből)


Vissza az oldal tetejére

Kedvezmény a tanyán lakóknak

Na itt vásárolhattok szűrt is, egyebet is, mint például íjakat és íjászfelszereléseket, dobokat, süvegeket, díszeket, mindenféle bőr- és szőrruhát. Ez most a szokásos kedvezmény tanyán élőknek, már ha bemutatnak egy Tanyavilág újságot.

Rébeli Szabó János szűcs, Vásárhely, Zivatar utca 14. vagy a hétvégén a vásárhelyi piacon
Telefon 06-20 3511588, 06-62 231439

Vissza az oldal tetejére

Magyar Karácsony, Téli Napforduló

Feng-shui. Ezt biztosan többen ismerik, és többet is tudnak róla, mintha azt írnám: Kara Tengri Szer.
Könyveket vásárolunk, csodálva távoli népek kultúráját, elismeréssel szólva, mennyire jelen vannak mindennapjaikban az ősi szokások. Ugyanakkor nem tudunk róla, hogy nekünk magyaroknak is van, az életet teljesen átölelő szokásrendszerünk, hétköznapi és ünnepi szertartásaink, melyek ősi törvényekhez igazodnak. Most zajlott le a Karácsony, mely a magyarságnak, a régi korok emberének és mai időknek is legnagyobb ünnepe. Ám nagy a különbség. Manapság az emberek túlélni akarják, nem pedig átélni. Gondoltátok volna gyerekkorotokban, mikor áhítattal néztétek a karácsonyfát, hogy ez az érzés el fog múlni és a legfontosabb az lesz, hogy anyagilag jól kijöjjek az egészből? Szeretet ünnepének is elnevezték, amiben a szeretetet az ajándék mennyisége jelenti. Mit kellene ünnepelnünk, hogy valóban ÜNNEP legyen, és úgy ünnepelni, hogy a mindennapi életünkhöz is tudjon segítséget, kapaszkodót adni? Megpróbálom most ezt elmondani.
A magyarság és más ősi népek ünnepei a Nap útjához kötődtek, annak négy sarkalatos pontjához, a téli és nyári napfordulóhoz, a tavaszi és őszi napéjegyenlőséghez. Évek óta egyre többen vesznek részt ezen napokon lévő szertartásokon, ahol hagyományörző csoportok - például Szegeden a Vértónál, Szatymazon Mester Karcsi tanyáján - vagy csak egyszerűen barátok, ismerősök gyűlnek össze - Vásárhelyen a Kotormán tanyán rendszeresen.
A Karácsony szóban a Kara jelenti a sötétet, a Csony (csuny) a fordulást, változást. December 21-én a leghosszabb a sötétség, 24-étől kezd el jelentékenyen növekedni a világosság. A 325-ös nikeai zsinat nyomán az egyetemes katolicizmus a pogány szakralitás számára is keretet kínál, innen ünnepeljük 24-én Jézus születését. Tehát december 21-től új év is kezdődik, a Fény növekedésével. A Szilveszter és a január 1-i újév mesterséges ünnep, a Gergely-naptár XVI. századi bevezetése óta létezik, azelőtt semmit sem jelentett.
A szertartás alkonyat után tűzgyújtással kezdődik. Ekkor kezdődik el a böjt is, ami napfelkeltéig tart. A böjtöt nem mindenütt tartják, tavaly Makón voltam, ahol a papírra írt rossz tulajdonságok és tárgyak tűzbevetése és az áldás után már ettünk-ittunk. Következik az izzasztókunyhó, amit ideiglenesen is lehet építeni, fából, bőrökből, pokrócokból, közepén egy gödörrel, amely az anyaméhet jelképezi és amelybe kerülnek a kívül fölhevített, ősök tudását jelképező kövek. Nemcsak fizika, hanem szellemi megtisztulást is jelenthet a benn töltött két-három óra. Mindeni számára nyitott ez a lehetőség, ha egészségügyi állapota megengedi. Nagy erők mozdulnak meg ilyenkor, lehetőség van például megbékélni fájdalmas helyzetekkel, és a megnyílás, tisztulás által keltett folyamatok tovább tarthatnak, további kívánt változásokat hozva életünkbe. Az imát a Nap járásának megfelelő irányban, mindenki egyenként mondja el, négyszer megy körbe a sor, mindegyik kör a négy égtáj üzeneteiről szól, erre szőhetjük rá, amit mondani szeretnénk, a saját életünkből vett fontos eseményeket, de szoktak másért is imádkozni.
Ennyit dióhéjban. S most képzeljük el, ha olyan országban élnénk, ahol természetes lenne ez az ünnep, így ünnepelnénk a Karácsonyt, hogy az emberek igyekeznének kertes házban, tanyán élő rokonaikhoz, hogy tüzet rakjanak, hogy amellett beszélgessenek, imádkozzanak, tisztuljanak lélekben, ,ajándékozzák meg egymást, és a tévében azt láthatnánk, hogy a politikusaink és vezetőink hogyan gyújtják meg a tüzet, ha ilyen országban élnénk, el tudnánk-e képzelni ennyi nyomorúságot, gazságot, kilátástalanságot, hazugságot, mint ami ma sújt bennünket?
(Felhasználtam a vásárhelyi Televízió dokumentumfilmjét, melyet a Jurtanya Alapítvány támogatásával készített a Győr megyei Fehértón, Sólyomfi Nagy Zoltán tanyáján, a 2008 december, Álom havi Kara Tengri Szeren. Köszönet érte.)

Vissza az oldal tetejére

 

SZABAD ORSZÁGBAN SZABAD EMBER AZT CSINÁL AMIT SZABAD

 

Írja, szerkeszti és kiadja Görgényi Gábor, szatymaz3@gmail.com, 70-2666426
Készült 1600 példányban a vásárhelyi Szoliter nyomdában, 62-534286
Köszönet Gallina Zsoltnak!

www.lapszemle.hu/tanyavilag


Vissza az oldal tetejére

 

© 2006. LAPSZEMLE.hu - Minden jog fenntarva. | Impresszum | Használat | Médiaajánlat | Kapcsolat