tv-musor.hu

orvossag.hu

Jósda.hu

egeszsegugy.hu

deviza.hu

TANYAVILÁG - 28.szám - 2011.február, Jégbontó havaTanyavilág

VÁRATLANUL MEGJELENŐ INGYENES KULTURÁLIS KIADVÁNY

TARTALOM

 

UZSORACIVILIZÁCIÓ

ÁLSÁG

Adósságunk számokban

Nocsak! Puruttya Puritán (?!) berobbaszt!

HOLDNAPTÁR ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN

A Szentkorona Magyarországának történeti alkotmánya

 

 

A Magyarok Szövetsége javaslata

Üzenet a nemzethez

Jelképeink gyengítése

Kárpát-medencei összefogás

A nagy meztelenkedés

A kormány utasításba adja Izrael érdekeinek védelmét

 


UZSORACIVILIZÁCIÓ

„I. Béla rátermett uralkodónak mutatkozott be rövid, három éves országlása alatt. Enyhített az adóterheken és maximalizálta az árakat, nehogy a kereskedők és pénzváltók túl nagy hasznot zsebeljenek be egyszerű emberektől és parasztoktól.” (Szabó Péter: A magyar állam születése)
No hát! Igen jó kis példa ez arra, hogy megértsük, miként jellemezné korunkat egy képzeletbeli, távoli jövőbe tartó időutazás alkalmával az akkor élő civilizáció. Igen kedves komám, kinek véleménye a világ és az ország dolgairól teljesen ellentétes az enyémmel, úgy vélte, hogy mivel ebben élünk, nem láthatjuk át. Azt is mondta, mikor a magyar mezőgazdaság tönkretételéről szóltam, hogy hát ez a kapitalizmus. Én meg azt mondom, hogy ez olyan értékű válasz, mintha az történne, hogy minden egyes reggel munkába induláskor egy csodálatosan nagy pofont lezavarnék neki, és lázongó kérdésére annyit felelnék, hogy hát ez az erőszak. Bárhogyan is neveznek el korszakokat, mi azért próbáljunk meg belelátni, mi irányítja, mozgatja világunkat?
Az ókori Görögországban a társadalmi ranglétra csúcsán a filozófusok és a kézművesek álltak, legalján a kereskedők. Ez azt jelenthette, úgy hozták törvényeiket, hogy a legmegbecsültebbek élhettek a legjobban. Azóta igen sok idő eltelt és igen sok minden megváltozott, szempontunkból éppen a pénz szerepe. Napjainkban afelé tartunk, hogy mindent pénzben kelljen mérnünk, még olyan dolgokat is, amit még 20-30 éve sem bírtunk elképzelni. Természetesnek kezd tűnni, hogy mindent forintban számoljunk: ennivalónkat, egészségünket, ünnepeinket, jókedvünket, gyerekeinket, életünket, halálunkat. S ha nincs pénz, akkor az nem azt jelenti, hogy szerényebben élünk majd, hanem hogy nagyon nagy baj van – alapvető szükségleteink kerülnek veszélybe. Az ötvenes években fagyos krumplit ástak ki az emberek a földből és mégis volt gyermekáldás, eszükbe sem jutott, hogy ne szüljenek, vagy panaszkodjanak a sok gyerekre. Ma számolni kezd, aki gyerekre gondol…
Jó ez nekünk? Tetszik ez nekünk? S ne is háborogjunk, csupán mert rámondják, hogy ez a kapitalizmus, vagy ez a demokrácia? Nem jó ez nekünk, egyáltalán nem jó. És nem is lesz jobb. Pedig lehetne jobb, nem törvényszerű ez a rendszer, bármennyire is igyekeznek elhitetni velünk.
Hogyan jutottunk ideáig?
Az iszlám szerint bűnös dolog a kamat, s a keresztény világban sem volt mindig elfogadott. Az uzsorát persze büntetik, kivéve a hivatalos uzsorát, a banki kamatot. Emberi értékrendű uralkodók és törvényhozók minden korban igyekeztek megvédeni a rájuk bízott közösségeket a kufárságtól, felismerve, micsoda veszélyt hordoz. Említhetjük az Aranybullát, I.Béla királyt, Mátyás királyt, ismerjük Lincoln amerikai elnök kétségbeesett küzdelmét, („A pénzhatalom minden eddiginél veszélyesebb hatalom, amely békeidőben élősködik a nemzeten.”) Tehát elmondhatjuk, hogy hosszú évszázadokon keresztül mindig jelen volt egy védekező szándék, amely a pénzkereset mindenhatóságától óvta a közösségeket. A fennálló rendszerek nem adtak jogokat és hatalmat a kereskedőknek, így nekik azokat kellett megdönteni illetve megváltoztatni. A folyamat elindult a királyok leszegényítésével, a földbirtokosok üzleti életbe való bevonásával és folytatódott a nemesi rendszer összeomlasztásával. A régi rend hatalmas tömegeket tartott szegénységben, szolgasorban, akik számára pénz birtoklása változást jelentett. Így felhasználhatóak voltak, a szabadság zászlaja alatt. Szabadsághoz kétségkívül minden korban joga van az embernek, azonban napjainkban már oda tartunk, hogy ugyanezek a tömegek ismét szolgasorba jutnak. Mondhatnánk, csöbörből vödörbe, de erről nem Jeanne d’Arc és a nemzetek hős szabadságharcosai tehetnek.
Ma, evilágon ha ütsz tanyát, a pénzvilág uralkodik rajtad. Megjelenési formája a bank, amelyről nem is gondolnád, hisz’ nélkülözhetetlenné lett téve. Minden az övé. A kormányok, a politika, a kultúra. Adósai úgyszintén az államok, mint a családok. S ha hiteled van, nagy a gond: mert övék a jövőd is.

Vissza az oldal tetejére


ÁLSÁG

Kik tehetnek az államok eladósodottságáról? Válaszol Dr. Drábik János

- Erről a pénzügyi elit és a tulajdonában lévő bankrendszer tehet. Az Európai Unió tagállamai azért adósodtak el, mert a világ pénzügyi rendszerét globális szerencsejáték-kaszinóvá átalakító spekulánsok gátlástalan hazardírozásukkal megbénították a pénzfolyamatok normális működését, és az Európai Unió egészét gazdasági válságba sodorták, pénzügyi rendszereiket összeomlasztották. Gazdasági világválságot idéztek elő, és rákényszerítették Amerikát, hogy a helyzetet - az adófizetők terhére - bankmentő és gazdaságélénkítő csomagokkal orvosolják az adófizetők pénzéből. Amerikában 4500 milliárd dollárt, az európai országokban pedig - Németországot, Franciaországot, Olaszországot, Dániát, és más országokat is beleértve - 4100 milliárd eurót csikartak ki a gátlástalanul hazardírozó pénzintézetek és bankok megmentésére. Ugyanezek a pénzügyi csoportok, amelyek a válságot előidézték, most képmutatóan arról siránkoznak, hogy megrendült a bizalmuk ezekben az országokban, mert úgy eladósodtak. Vajon miért nem önmagukban keresik a hibát? Görögországban, Olaszországban és másutt már korábban is nagy volt az eladósodás mértéke, mégsem estek kétségbe a spekuláns hitelezők. A mesterséges pánikkeltésre azért volt szükségük, hogy újabb milliárdokat csikarjanak ki a maguk számára. Azért veszítették el hirtelen bizalmukat, mert akkor a nekik dolgozó minősítő intézetek leminősítik a "rendkívül kockázatossá" vált adósokat. Ha pedig leminősítik őket, akkor magasabb kockázat miatt már magasabb lesz a kamatláb. Ki teszi zsebre a magasabb kamatokat? A befektető, hitelező pénzintézetek, a pénz- és korporációs oligarchia tulajdonában lévő bankok.
Van azonban még egy magyarázat arra, hogy miért volt szükség az álszent pánikba esésre. Ez arra is jó, hogy az uniós tagállamokra rákényszerítsék a további pénzügyi centralizációt. Arra hivatkozva, hogy veszélybe került az euró és az egész eurózóna léte, saját hatáskörükbe akarják vonni a már megszerzett monetáris felségjogok mellé a fiskális hatásköröket is. Már nemcsak a monetáris felségjogokat - pénzkibocsátás, kamatszabályozás, árfolyamszabályozás, hitelrendszer - akarják központosítani, hanem az adók kivetését és a tagállamok költségvetésének ellenőrzését is. Ennek megfelelően európai adórendszert szeretnének, továbbá azt, hogy ne legyen önálló költségvetése a tagállamoknak, hanem azt is a nemzetek feletti brüsszeli bürokrácia készítse el, illetve hagyja előzetesen jóvá.

Vissza az oldal tetejére

 

Adósságunk számokban

Tényadat: A vártnál kevesebb, 918,6 milliárd forint lett a 2009-es államháztartási hiány, azaz a GDP 3,6 százaléka. ( Az Európai Bizottság a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) együttműködésben készített helyzetértékelése.)
Mit is jelent ez magyarul?
A magyar államháztartás 2009 és 2010 között stagnál, azaz nem változik.
A fenti tényadatból így könnyen kiszámítható, hogy a magyar költségvetés 1%-a az 255 milliárd forinttal egyenlő. (Sima aránypár: Ha 918,6 milliárd 3,6%, akkor 1% hány milliárd? Tehát 1% = 255 milliárd forint)
Idén, 2010-ben 5,3% lesz az államháztartás elsődleges többlete. Azaz 5,3-szer 255 milliárd, vagyis 1352 milliárd forint. Ez az elsődleges egyenleg. Vagyis 2010-ben ennyi pluszt termel Magyarország, 1352 milliárd forintot.
A hír szerint mégis tartható lesz a 3,8%-os hiány. Ezek szerint 3,8-szor 255 milliárd, azaz 969 milliárd forint lesz a hiány.
Hová tűnt az 1352 milliárd többlet és miből keletkezett a 969 milliárdos hiány? Ez ugyanis összesen 2321 milliárd forint, azaz 11,6 milliárd dollár.
Hová lesz ez a pénz?
Ez a pénz a KAMAT, amit mi magyarok, a magyar állam 2010-ben fizetünk a hitelezőinknek. 2321 milliárd forint, azaz 11,6 milliárd dollár ! Minden magyarnak - a csecsemőtől az aggastyánig - 232 000 forint. Ennyit fizetünk tehát a bankoknak csak kamatra 2010-ben.
(Dr.Zoltán Daróczi)

Vissza az oldal tetejére

 

Nocsak! Puruttya Puritán (?!) berobbaszt!

Drága jó Puritán barátom komoly, precíz embör, mint aszt mán a Tanyavilág újságbúl tudhatjátok. Székely embör mondását sem töszi magájévá, mánhogy az elvek olyanok, mint a fing: tartja az ember, amíg bírja…
Na most, bódogságomra, fülembe jutott kinn a pusztába néhány történet Rúla, amiben bizony nem oyan fájint szereplő, mint az eddigiekben. Valami tűzgyújtásrúl vót szó, mire jókomám aszonta, hogy majd Puritán berobbaszt. No hát, errűl szólnak az alábbi esetök.
Satykó bátyó barackot vitt a tanyába, lekvár főzése céljábúl. Főzték is, rotyogtatták ahogy köll mán órák óta, mikor is hősünk elunva az ácsorgást, mondá, hogy nem így köll ezt, majd én berobbasztok, s nem tétovázva, kis benzinnel dúsított rőzsét dobott az üst alá, mire persze a lekvár odakapott. Ezt gyors és alapos keveréssel igyeközött kivédeni, így a kozma szépön eloszlott a kondérban. De ez csak Satykónak vót baja, mer’ Puritán azér’ eltötte az egészöt. Egész télön nyammogta.
A másik robbasztás kukoricafőzéskor vót. Köztudomásúlag igen kedvöli a csemege kukoricát, elkészítéséhöz azonban nem ért , illetve csak a kuktás módszerről hallott, amikor a kukoricát kuktában legalább 1 órán át addig főzzük, amikor már csak a csutka íze érezhető. Egykomája vitt neki kukoricát, mondván, tűzgyújtással együtt negyed óra alatt kész. Az üst az udvaron állt, fölötte nájlontető. A koma kezdte az üstházba a gyújtóst pakolni, mire barátunk odébbtolta, hogy majd ő mögmutatja, hogyan kő alárobbasztani. Lekapta az üstöt, a fára rálocsolta a benzint, messziről behajította a gyufát és pillanatok alatt leolvadt a nájlontető, mert a 2 méteres lángoktúl nem tudták az üstöt visszatönni.
Most pedig átadom a szót Lestyán úrnak. (De csak 18 éven felülieknek!!!)
Régös-régön Tamás még igen büszke volt arra, hogy ű a tanyában milyen kevés fát fogyaszt. Ennek eleme volt az is, hogy a konyhában volt az ágya, a szoba megmaradt tisztaszobának a csukott ajtó mögött, meg, hogy 5 óra előtt szigorúan tilos volt begyújtani. A vacogást elkerülendő, mert egyébként ű a gatyarohasztó melegöt kedveli, mindig átment valamelyik szomszédba "beszélgetni", (szöröncsés esetben kefélni). Így 3 és 5 között gyakorlatilag nem lehetött mögtalálni. 5 után aztán előgyütt - addigra lehet, hogy mög is vacsoráltatták- oszt berobbasztott. Ez úgy mönt, hogy a sparheltbe bekészített gyújtósra fölülről benzint öntött, s gyufával illette. A kb. 4 x 2.5 m-es helységben aztán
vagy 30 fokig ment a fűtés a kiszámolt fával…

Vissza az oldal tetejére

 

HOLDNAPTÁR ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN

Báló kocsmába igyekeztem, itt láttam ugyanis a legnagyobb valószínűségét, hogy segítenek bajomon, mégpedig sürgősen. Pelyva kellett tapasztáshoz, haladna a munka. Körülbelül tíz perc múlva lett egy guriga szalma, szállítás megoldható, de hátra volt a neheze, olyan darálót találni, amit a téesz időkben használtak még pelyvavágásra. Bálóban nincs lehetetlen, fél óra múlva már ott volt a szalma Kopasz Misunál s másnap már mehettem is a bezsákolt pelyváért. Hetek múlva találkoztam vele, kérdezte, megfelelt-e a méret, tudtuk-e használni? Minden rendben, mondtam, mire azt felelte, hogy jobb is lehetett volna, ha száraz jegyben áll a hold darálás idején. Kicsit félve nézett rám, mintha tartott volna attól, hogy bolondnak nézem, de ellenkezőleg, nagyon s érdekelt, mire gondolt.
Elmesélte, hogy a két új közé hosszában fogott pelyvadarab nem roppant, hanem összehajlott. Ha száraz jegyben állt volna a hold, akkor roppan. Ugyanígy van a disznóetetéssel: bizonyos napokon, melyek a Hold állásától függenek, a jószág harmadannyit eszik, így havonta egyszer ezzel igen sok takarmányt megtakarít. De, aszonygya, ha meszelek is száraz napokon kell – ez nem azt jelenti, hogy nem esik az eső – csináljam, mert így már egyszeri alkalom is jobban fed, mintha vizes jegyben kétszer-háromszor húznám át.
A Hold állásának egészségünkkel, a kerti- és mezőgazdasági munkákkal való összefüggéseire a következő számban bővebben, Puritán barátom kedvéért tudományosabban is kitérek. E három kis gyakorlati példa volt a beetetés, hogy felhívjam a figyelmet arra, amit a régiek természetesen használtak. A Báló kocsmába viszont holdállástól függetlenül, bármikor mehettek…

Vissza az oldal tetejéreA Szentkorona Magyarországának történeti alkotmánya


Művelt és értelmes cimborám azt mondja, nem érti, hogyan lehet közjogi személy egy tárgy? A másik szerint a Szentkorona tan csupán egy mítosz. Igen sajnálatos helyzet, hogy az emberek nem ismerik történeti alkotmányunkat, nem tudják hová tenni, nem látják a mindennapi életben való gyakorlati megnyilvánulásait. S még csak nem is valamiféle izgalmas misztikum, hanem meseszerűség veszi körül – pedig csupán 67 esztendeje szünetel működése. Azóta működik az elhallgatás taktikája.
Pedig nagyon is időszerű és mindannyiunk érdeke! Ha a Szentkorona tan lenne az alapja törvénykezésünknek, nem vehetnék el tőlünk az áramot, a gázt, a javainkat. Világos lenne, mi alkotná a nemzeti vagyont és a kulturális örökségünket. Nem tenné lehetővé, hogy pénzügyi csoportok irányítása alatt működő politikai pártok kizárólagosan dönthessenek az ország sorsáról. Lehetővé tenné viszont, hogy a közösség megvédje az egyént, és magát a hatalmat is korlátozná saját túlkapásaival szemben… Most pedig a megértés kedvéért, merüljünk bele alaposabban!

Március 19-én éppen 66 éve volt, hogy nincs szerződése a hatalomnak a néppel az Anyaországban! 1944. március 19-én 66 évvel ezelőtt a német hadsereg Horthy Miklós kormányzó távollétében megszállta Magyarországot és felszámolta az alkotmányos rendet, a jogállamot hazánkban, amelyet azóta sem állított helyre egyetlen hatalom sem. A szovjet hadsereg megszállása idején rendezett választással megalakult és csalással befolyásolt parlament sem, ahogy az 1989-ben annak jogutódjaként még rendelkező utolsó "szocialista" parlament sem, sőt, ideiglenes "tákolmányával" meghosszabbította a Történeti Alkotmányt figyelmen kívül hagyó ún. "sztálini alkotmányt", a '49/20-ast, a törvénytelent!


Magyarország Szent Korona eszme szerinti Szabadság Alkotmánya

1. § Magyarország örökké szabad. (Hungaria semper libera)
2. § A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez. (Una et eadem libertas)
a) A Szent Korona tagja az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek.
b) Államalkotó nemzet az, amely elfogadva a Szent Korona értékrendjét, kultúrájának helyet talált a Szent Korona Országának területén.
3. § Ami a magyar földön, föld alatt és föld felett van, a Szent Korona által jelképezett egyetemes magyarság elidegeníthetetlen, örök tulajdona, amelyet csak a Szent Korona tagjai birtokolhatnak. (Sacra Corona radix omnium possessionum) A birtokos jogai azonosak a tulajdonjoggal, kivéve:
a.) Nem semmisítheti meg a birtokot.
b.) Nem változtathatja meg a birtok rendeltetését.
c.) Csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át (örökítheti) a birtokjogot.
4. § Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja. (Sub specie Sacrae Coronae)
5. § Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni. (Ius resistendi et contradicendi)

 

A Magyarok Szövetsége javaslata

A magyar történeti alkotmány a nemzet államalkotó akaratát fejezi ki, magába foglalja a Vérszerződés,
Szent István intelmei, az Aranybulla, évezredes történelmünk alaptörvényei és szokásai mindazon
részét, amely a legnagyobb sorscsapások ellenére megtartotta nemzetünket, amelynek örök jogelveire épülve jelen Alaptörvény a hatalom, igazság és az erkölcs egymás mellé rendelése.
Legnemesebb történelmi és jogi hagyományainkra alapozva a magyar nemzet ünnepélyesen
kinyilvánítja ragaszkodását a több, mint ezer éve fennálló államához, az emberi és közösségi jogokhoz. A történelmi alkotmányosság jelenkori részeként ezen alaptörvény megalkotásával hazánkat olyan állammá kívánjuk formálni, amelyben a magyar nemzet politikai, szellemi, gazdasági függetlensége, nemzeti önrendelkezése teljességgel biztosított. Sem több, sem kevesebb jogot nem kívánunk, mint bármely más szabad nép, amely elkötelezte magát Európa békés jövője mellett.
Alaptörvényünk legfőbb célja, hogy mindenkori vezetőink soha ne szakadhassanak el a képviselt
közösségtől, és soha ne fordulhassanak szembe a békét, szabadságot, igazságot, méltányosságot és
az egyetemes emberi jogokat tisztelő nemzet akaratával.

Vissza az oldal tetejére

 

 

 

 

Üzenet a nemzethez

"A Szentkorona Magyarországának történeti alkotmánya évszázadokon át volt képes arra, hogy megvédje és gyarapítsa a szakrális felelősségére bízott nemzet-testet. Az a pusztító világerő azonban, amely először jakobinusként, majd bolsevikként, végül napjainkban neoliberális globálnyikként jelent meg, brutálisan letépte a magyarságot e szakrális történelmi talapzatáról, ezért ma az egyetlen lehetséges feladatunk az alkotmányozás kapcsán csak az lehet, hogy méltó módon visszahelyezzük erre az eredeti szakrális talapzatára, hogy ennek nyomán orvosolhassuk a nemzetet ért sérelmeket, és országunkat visszafordítsuk e végzetes lepusztulási lejtőről." Bogár László

"Történeti alkotmányunk jogfolytonosságának helyreállításával hazánk legfőbb közjogi méltósága ismét a Szent Korona lesz, amely túlmutatva önmagán a közénk született Istent, Jézust idézi meg, az Ő múlhatatlan igazságát emeli trónra."
Molnár V. József

 

"A magyar jövőt, megmaradásunk folytonosságát őrizzük meg a Szent Korona és a Szent Korona tanra épülő magyar történelmi hagyomány és műveltség vállalásával, a jogfolytonosság helyreállításával és annak jelenkori természetes továbbéltetésével!
Hiszem és vallom Magyarország feltámadását!
Akarom."
Jelenczki István


"...Magyarország időben különböző születésű törvények és szokások által meghatározott történeti alkotmánnyal bíró ország volt 1944. évi idegen nagyhatalmi megszállásáig. Ezen alkotmányát független, alkotmányozó hatalom soha nem helyezte hatályon kívül. Jelenkori "alkotmány"- nak nevezett alaptörvénye saját megállapítása szerint ideiglenes, továbbá nem szuverén, azaz nem legitim, alkotmányosan nem hiteles országgyűléstől származik sem 1949. évi papirosalkotmány formájában, sem 1989. évi - tartalmilag, elemi szinten jogállaminak tekinthető - szöveggel megállapított, sokszor módosított változatában...
...Mérhetetlen a jelen döntéshozóinak felelőssége, mert megismételhetetlen lehetőséggel élhetnek. A történelem Ura adjon ehhez erőt és bölcsességet a jelen nemzedékeinek!
Dixi et salvavi animam meam, szóltam és megmentettem lelkemet, mondották a régiek. Én is ezt tettem, reménységgel, aggodalommal, jóakarattal."
Zétényi Zsolt

"A Teremtő Isten minden embert meghatározott céllal és feladattal küld a Földre. Bennünket, magyarokat a Kárpátmedencébe küldött, hogy isteni terve szerint óvjuk, vigyázzuk az Ő teremtett világát. A Szent Korona eszmeisége a szeretet és a befogadás eszméjét valósítja meg. Mi magyarok, csak a szeretet segítségével állíthatjuk helyre megrontott világunkat, megrontott magyarságunkat."
Papp Lajos

"Szeretem a Magyar Népet, hiszem, hogy a Jó Isten figyel reánk, ki értünk mindent megtesz, de helyettünk semmit!
Hittel sokat kell dolgoznunk és jön a feltámadás."
Bethlen Farkas

 

 

Vissza az oldal tetejére

 

Jelképeink gyengítése

Dominó volt a jelem kisiskolás koromban. Nem valami romantikus tárgy a dominó, de jó érzés volt látni a szekrényen, a ruháimon, itt-ott. Később a miskolci Dominó Presszóba is szívesen jártam barátaimmal, néha még a régi jel is eszembe jutott róla. Elgondolkodom azon, mi lenne, ha valami folytán a dominó jelét valami visszataszítóra, gonoszságra is használták volna? Nem vállalnám a gyerekkori jelemet, szégyelleném, esetleg magamat is gonosznak, rossznak tartanám? Vagy tartanának mások? Tudjátok már, miről lesz szó.
A jelképek avagy a szimbólumok magukban hordozzák azt a gondolatot, világot, hitet, egységet, amit megalkotóik képviseltek, és fontosnak tartottak. A jelképbe egy egész világ lehet belesűrítve, hogy akár az idők mélyéről is megőrizzen valamit, amit nem akartak, hogy feledésbe merüljön. A jelkép meg tud őrizni egy üzenetet bárhogyan is változik a világ, bárhogy is alakul az emberiség sora. Ezért van jelentése, ezért van ereje és ezért lehet felhasználni jóra és rosszra egyaránt. Képzeljünk el egy egyszerű példát:van két csoport, mely állandó harcban áll egymással, mindkettőnek megvan a saját jelképe. Tudhatjuk hol járunk, mert a saját területükön a saját jelképeiket láthatjuk. Ahogy telik az idő, a harcok, háborúk során hol egyik, hol másik kerekedik felül, néha az egyik jelképből van több, néha a másikból, sőt vannak olyan területek is, ahol mindkettőt használják. A jelképek száma és a helyek, ahol látni lehet őket, azonban mindig jelzi, melyik csoport az erősebb, melyik uralkodik. Mivel a két csoport között örök háború van, jól tudják, hogy a másik jelképének gyengítésével saját magukat erősítik. Így olyan helyzeteket idéznek elő, hogy az ellenség jelképéhez valami által rossz képzet társuljon. Ezzel megpróbálják a jelkép jelentését megváltoztatni, úgy, hogy múló idő elfeledtesse az eredeti jelentést, elvágva a kapcsolatot a múlttal.
Mindez a kapcsán jutott eszembe, hogy egy litván bíróság felmentett egy hagyományörző szervezetet, kik a vád szerint svasztikával - ma ismertebb nevén horogkereszttel - vonultak fel egy rendezvényen. A bíróság 2010. május 19.-i ítélete szerint a horogkereszt részben litván kulturális örökség, és közszemlére tétele nem büntethető. Klaipeda kikötőváros bírósága ezzel elutasította azt a keresetet, amelyet a február 16-i függetlenségi ünnep néhány résztvevője nyújtott be, akik nehezményezték, hogy négy férfi horogkeresztet ábrázoló pajzzsal vonult fel. A négy vádlott védője szerint a horogkereszt nem náci jelkép, hanem történelmi leletekkel bizonyíthatóan a nap szimbóluma. "A horogkereszt a balti kultúra értékes jelképe" - idézte a BNS hírügynökség a védelem egyik tanúját, aki szerint a horogkereszt nem a fasizmust, hanem "a világegyetem fölépítését" jeleníti meg.
Szembetűnő, hogy napjainkban a mindenkiben rossz érzést keltő horogkereszt kifejezést használják, pedig a svasztika elnevezés jóval régebben használatos. Nepálban tizenöt éve még mindenütt a svasztika jele volt látható, elszórtan volt a falakon sarló-kalapács, ma már a kínai befolyás miatt megfordult a helyzet. Így lehet egy ősi jelképet legyengíteni, tartalmát és üzenetét eltörölni.
Ugyanez történt Árpád sávos zászlónkkal is. Már maga a nagy vita is azt eredményezte, hogy sok embert, aki eddig nem is tudott a zászlóról, rossz érzés fogott el említésére, láttára.
Magam részéről a helyes utat nem abban látom, hogy őrjöngve kiáltsunk nácizmust, fasizmust, hanem, hogy világosan, indulat nélkül kifejezzük, és tanítsuk gyerekeinknek azt, hogy kik, mikor, mire használták az ősi jelképeket. Ezzel megőrizzük értékeinket és megértést, békességet hirdetünk.

Vissza az oldal tetejére

 


Kárpát-medencei összefogás

A több száz éve folyó harc a nemzetek, így Magyarország ellen is, napjainkban az internacionalizmus – „a múltat végképp eltörölni” után a globalizmus nevet viseli. Baloldaliságot, liberalizmust, szabadságjogokat hazudik az embereknek, pedig célja éppen ellentétes e fogalmakkal. Mit lehet tenni a népek e közös ellenségével szemben?
A Kárpát-medencei helyzetet ismerjük: a Szent Korona országában a népek többé-kevésbé békésen, egy szekeret tolva élték életüket. Mára szigorú határok és ellenségeskedés választ el bennünket, pedig a lehetőségek nem változtak: továbbra is van föld, napfény, víz, munkakedv. A nemzeti összetartozás erejétől függően fokozottan apadnak a nemzeti vagyonok – ha már semmi sem lesz a tulajdonunkban, semmilyen döntést nem hozhatunk és az új pénzközpontú globalista kultúra határozza meg a mindennapjainkat, akkor tűnnek el megint a határok. De ez az egység nem a szabadságot, hanem a rabságot jelenti majd: egy önrendelkezés nélküli, múltjától, kultúrájától megfosztott irányítható kelet európai lakosságtömeget.
Az összefogás történelmi lehetőséget kínál: az önfenntartás, a függetlenség lehetőségét. Azért történelmi, mert ellentmond a mai hódító törekvéseknek, a csírájában megragadva a dolgot: le lehet válni a ránk kényszerített rendszerről.
Sajnos a politikusaink, tisztelet az ellenszélben menetelő kivételeknek, nem ez ügy érdekében tevékenykednek. A magyarellenes akadémikus, Glatz Ferenc, aki a vajdasági magyarok legyilkolását feltárni kívánó (?) bizotságot vezeti, ez ügyben az „európai értékrend” fontosságát említi, köztársasági elnökünk pedig nem győzi hangsúlyozni a határok sérthetetlenségét.
Ezért nagyon örültem az alábbi eseménynek:
2010. Október 9-én Révkomáromba egy rendezvényre volt hivatalos az Őrző Magyar Gárda Mozgalom. A rendezvény mottója és célja: Soha többé testvérháborút!
Évekig tartó munka gyümölcse volt ez a nap, melyet hazai részről Magyar Nemzeti Arcvonal és az Egységes Magyarország Mozgalom dolgozott ki, a másik oldalról Slovenská Pospolitost erőfeszítéseit dicsérik. Vendégként önként csatlakozott a szerb Nacionalni Stroj szervezet, hogy ők is bekapcsolódjanak a Kárpát-medence bajtársainak új mozgalmába.
A gyülekezéskor sok rendőrt láttunk, nem tudtuk mire számíthatunk,mégis bíztunk benne, hogy nem lesz probléma, ne adj Isten, egy másik Dunaszerdahely. Minden rendben volt, korrektek voltak, még őket is meglepte a fegyelmezett viselkedés a résztvevők és a szimpatizánsok részéről. Az utca emberei nem hittek a szemüknek amikor a három nemzet zászlóit megpillantották! (…)
A régi sérelmek ismételgetésével sosem lesz vége az ellenségeskedésnek, butaságukkal csak az ott élő magyar testvéreinknek okoztak volna további kellemetlenségeket és nehéz napokat. (…)
Világosan megfogalmazott gondolatok hangzottak el mindegyik fél részéről, melyek mondanivalója a barátságot és a megbékélést szorgalmazták. Vállvetve segítve, semmi esetre sem egymást gátolva, haladni ezen az úton, mert ha nem így teszünk, akkor a nevető paraziták malmára hajtjuk a vizet.
Tisztázták az egészséges nacionalizmus gondolatát mely a természetes hazaszeretetről szól és kötelessége saját országa és népe iránt minden nemzet fiának és lányának. Ezt kell meglátnunk más nemzetek fiaiban és lányaiban is, elűzve az irigységet. A problémáink azonosak, ezt már egyre többen világosan látják.(…) Nem várjuk meg Párizst!
Az út és a cél világos!
"Tisztában vagyunk vele, hogy bizonyos pontokon nem egyformán szemléljük a történelmet. Tudjuk, hogy lehetnek vitás kérdéseink. Ugyanakkor emlékszünk a közös múltra is. Felismerjük közös érdekeinket. Tudatában vagyunk, hogy minden feszültségszítás, történelmi sérelmek felemlegetése, az egymással való ellenségeskedés csak akadályozza népünk felemelkedését, és megnehezíti helytállásunkat a globalizmus és a liberális rombolás elleni harcban."
Azt viszont szomorúan vettük tudomásul, hogy részünkről csak a Duna televízió jelent meg, persze tudjuk, az ilyen eseményeket a média szívesebben elhallgatja, mint közvetíti.

(Kardos Lajos)

Vissza az oldal tetejére

 

A nagy meztelenkedés

Jaj, de szép idők voltak, mikor Berték ott voltak a tanyán! Echos szekerek, lovak, kecskék, komédiás előadás… Bert, aki tizenhét éves kora óta él szekéren, belga, párja a finn Viola, három lányuk három országban született vándorlás közben… Meghitt hangulata volt két hétig a tanyának, barátok, ismerősök, ismeretlenek örömire. Jó magyar szokás szerint a mértéktelen alkoholfogyasztás a legszebb pillanatokban is előfordul, itt is történt egy eset. Vásárhelyi barátaim érkeztek egy előadásra, no nem piszkálásból említem, hisz’ engem se nehéz a tónak ugrasztani. Már érkezésükkor a Százéves Fogadóban volt valami gond, de az események csak másnap csúcsosodtak ki elérve a végső beteljesülést. Sokat látott világjáró barátaink is meghökkentek, no de nem csak ezért maradunk meg jó emlékezetükben, bár még évek múltán is enyhe hideg borzongást éreznek, ha szóba kerül e bársonyos nyári éjszaka.
Szóval alapos zűrzavar keltés után pirkadatkor három barátunk úgy gondolta, nekivág a tanyavilágnak. Tették mindezt öt liter magukhoz ragadott házibor biztató társaságában, egy Citroen gépkocsival. Mivel Szatymazon még semmi sem volt nyitva, visszafordultak, hogy meglátogatják Gubinát. Valamiért azonban benéztek még a tanyára, aztán egy váratlan ötlettől áthatva meztelenre vetkőztek és így folytatták az útjukat… Hat óra körül telefonál nekünk egy távoli szomszéd, hogy az a sejtése, hogy közünk van ahhoz a három meztelen fiatalemberhez, akik kiegyenesítettek egy kanyart, totálkárosra törve gépkocsijukat, és mentő vitte őket Kistelekre. Azt is mondta, hogy ne rémüljünk meg nagyon, mert a mentőbe már összekapaszkodva, énekelve szálltak be….
Azért kicsit megszeppentünk – és vártunk. Jó három óra múlva bukkant fel az első megviselt harcos, majd a másik kettő is befutott. Mindannyian zöld mentős ruhában voltak, mezítláb. Mint kiderült, a kisteleki ügyeletről leleményesen megszöktek, majd igazi pusztai taktikát választva három felé menekültek. Egyikük busszal a körforgalomig, majd onnan gyalog a tanyára, a másik hős legény helyismerettel bírva, toronyiránt vissza, majd befutott a harmadik vitéz, kissé lemaradva, mert véletlenül Kecskemét felé indult el stoppal.
E csudálatos teljesítmény után mély depresszióba estek és még három napig ápoltam őket a tanyán, miközben én sem voltam a legjobban.
Bertékről egy hónap múlva kaptam hírt, mikor is kilenc belga artista szállt meg nálunk, hozva a vándor család ajándékát, egy üveg kommersz szilvapálinkát. Hiába, a barát, az barát…!

Vissza az oldal tetejére

 

A kormány utasításba adja Izrael érdekeinek védelmét

A Külügyminisztérium biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkára, Sztáray Péter február 4-i keltezésű levelében arra utasította a magyar külképviseleteket, hogy bojkottálják Irán nemzeti ünnepét.
Ehhez csak gratulálni tudok. Bizony hatalmas ellenségünk nekünk a perzsa birodalom! Az egyik utolsó mentsvár, ami ellenáll a cionista hódításnak. Annak idején jó barátokra leltem ott. Most mit mondjak nekik? Már nem szeretlek bennőtöket?
Túrót!
HAJRÁ IRÁN!

Vissza az oldal tetejére

 

 

Írja, szerkeszti és kiadja Görgényi Gábor, szatymaz3@gmail.com, 70-2666426
Készült 1200 példányban a vásárhelyi Szoliter nyomdában, Ferenc utca, 62-534286
Nyilvántartási szám 163/281/2/2008
Köszönet Öcsémnek, a Perzekútornak és Puritánnak

Vissza az oldal tetejére

 

© 2006-2010. LAPSZEMLE.hu - Minden jog fenntarva. | Impresszum | Használat | Médiaajánlat | Kapcsolat