tv-musor.hu

orvossag.hu

Jósda.hu

egeszsegugy.hu

deviza.hu

TANYAVILÁG - 7. szám - 2007 Április, Szelek hava
Tanyavilág

VÁRATLANUL MEGJELENŐ, INGYENES KULTURÁLIS KIADVÁNY
 

HEJ, A HÉT

Az eddig mögjelent hat szám révén szerzett új ismeretségek és visszajelzések köteleznek arra, hogy ez újság hangyányi eszközével továbbra is hozzájáruljak a magyarság hagyományainak megőrzéséhez és ennek szükségességéről való meggyőzéshez, és kötelez a mágikus hetes szám is. Hogy is gondolom én ezt? A világ teremtését jelentő jelképek jó része megtalálható a magyar jelképrendszerben és rovásírásunkban is. Manapság nem az a gondolkodásmód diktál, amit a mi őseink is képviseltek, ezért is van, hogy igen keveset tudunk régi dolgainkról, amiknek ha tudtában lennénk, tán egy magabiztos, erős ország lennénk, és meg sem érinthetnének minket olyan gondok, amelyek napjainkban nyomasztanak minket.
A hetes szám mindig is fontos volt népünk életében: az életfákon ábrázolt hét dimenzió, hetedik mennyország, a "hétpróbás" kifejezés, a hetedikként született gyerek, Isten hetedik napi megpihenése, a hét vezér. Hogy mindezek mit jelentenek, megtudhatjuk a mostani s az elkövetkezendő számokból, úgy, hogy közben igyekszem a tanyavilághoz is kapcsolódni, sőt így lösz már a következő írás esetében is: megtiszteltetés számomra, hogy a könyveit Színia néven kiadó Bodnár Erika kérésemet teljesítve írt a tanyavilágnak a házakkal, házépítéssel kapcsolatban. Igen szép írásokat olvashatunk majd a fővárosból Szatymaz környékére telepedett Hajnal Gyöngyitől és Jurik Ferenctől is, továbbra is lelkesedik majd Medvecz Atilla, visszatér a Huszár-féle disznótenyésztés, Gömöri Pityu versei mint mindig, és lösznek még pitbullok is. Jó szórakozást!

GG

TARTALOM

 

TIKMONYSÜTTY

Gömöri István: Május 1.

Forrai Balázs: Természetet játszva

Egy veszélyes nő: Pipás Pista

MEDVECZ ATTILA LELKESEDÉSE, 2.RÉSZ

 

Mit ültessünk a tanya köré?

A nagy pitbull kaland

Hízótartás

A szakrális magyar bútor

 

 

   

TIKMONYSÜTTY

Ennyi időnk van még, hogy megmentsük ezt az országot. Aki nem tudná, a tikmonysüttynyi idő, pontosan egy tyúktojás megsütéséhez szükséges idő. Hogyan lehet megmenteni ennyi idő alatt az országot?! Egyszerűen: visszaforgatjuk az időt.
Őseink ugyanis még tudták, hogyan kell boldogan élni, pedig nem volt körülöttük csodaautó, számítógép, házimozi, GPS (elektromos helymeghatározó rendszer), és mobiltelefon. A régi "GPS" következőképpen működött: Karácsony este a családfő annyi részre vágott fel egy almát, ahány tagja volt a családnak. Tette mindezt a családi összetartás érdekében, és azért, hogy amelyikük az év folyamán eltéved az erdőben, bármely családtagra gondolván haza találjon. És mit ad Isten, ez az egyszerű hazataláló, eltévedés-gátló rendszer bizony évezredeken át ragyogóan működött. Miért? Mert az ember alapvetően szellemi lény, és a gondolataival, szavaival maga teremti a valóságát. Ha hisz a karácsonyi alma segítő erejében, kikeveredik még a legsűrűbb, legsötétebb erdőből is. Őseink hittek a Legfőbb Szellem, ISTEN erejében, és ez boldoggá tette őket.
Mi több, a házuk sem volt más, mint egy térbeli rovásjel-összetétel, amelynek a gerendázata maga is az ISTEN olvasatot adta. A legrégebbi házak egy nagy térből álltak, és sátortetővel rendelkeztek. A teret a mestergerenda osztotta kétfelé, és a mestergerenda közepén állt egy oszlop, amelyet Boldogasszony fájának neveztek. Boldogasszony fája, mint a neve is mutatja, az Istenanyát jelképezte. (Az Istenanya ereje tartotta az épületet.)
"Olvassuk hát el" a magyar házat magyar rovásjelekkel!

Először is így néz ki az "IS" szó rovásírással, jobbról balra olvasva:

IS

I + S       

 

I               S

A következő összetett jel megfejtése pedig TeN. (Rovásírásunk gyakran használta a rovásjelek egybeépítésének szokását. Ilyenkor nem egymás mellé írták a jeleket, hanem különböző alakzatokat hoztak létre betűkből. Mint tudjuk, eleink az e betűt legtöbbször nem írták ki, de hozzáolvasták a mássalhangzóhoz, ha más magánhangzót nem jelöltek a szóban.

EN

A magyar ház szerkezete együtt tehát a következő magyar szót adja: ISTEN.

ISTeN
I + S + T + eN

Ily módon nagyapáink és nagyanyáink bizony még szó szerint Istenben laktak, ami azért, valljuk be, nem rossz hely az élethez. Ez a forma manapság leginkább a régi parasztházakban maradt fenn. A régi parasztházak ugyan már nem egyterűek, de a tisztaszoba közepén még áll a Boldoganya, és a gerendázat szerkezete így is az Isten olvasatot adja.
Aki manapság ilyen házban lakik, becsülje meg, ne rontsa el a formáját a különböző átalakításokkal, és gondozza szeretettel, mert nagyon szerencsés embernek tudhatja magát.
Az ilyen házakban ugyanis még befolyásmentesen lehet azon gondolkodni, mi lehet a megoldása országos bajainknak...

Színia

Vissza az oldal tetejére

Tessék elolvasni a verset is!

 

Gömöri István: Május 1.
(1979)

Dagadt mellénnyel
pöffeszkedik az ég
föltűzték rá az érdemrend napot
húgytócsákban hunyorog a fény
veterán böfög virsli-sörszagot
előre kiosztott gond a bér

nem kéne tán ekkora cirkusz
elég lenne maga a kenyér

 

Forrai Balázs: Természetet játszva

Ma semmi dolgom, csinálni kéne valamit
A természetet játszom el, mert az épp nincs itt.
Az eget kékre festem ecsetemmel
A napot sárga festékemmel utánzom el.
A sárga festék könnyen kopik
Ecsetem óránként arrébb csúszik
A vödör alján utoljára egy narancssárga csomó marad
Amit jó messze hajítok, s az az ég aljára tapad.
Mikor már a narancsszín festék is lekopik
Akkor az addig kék ég feketének mutatkozik.
Válaszul vállamhoz nyomom diófa tusát
És a sötét eget puskámmal lyuggatom át.

Vissza az oldal tetejére


Egy veszélyes nő: Pipás Pista

Rettegjetek részeges, mihaszna férjek: ha van ilyen semmirekellő alak a családban, aki a vagyonkát nemhogy gyarapítaná, hanem igen-igen zsugorítja, kocsmába hordva idejit és pénzit, az elkeseredett asszonyka elég, ha felkutatja a tanyavilágban Pipás Pistát, aki majd jól megfojtja a léha illetőt.
Na, mielőtt még eltévelyedett férfitársaim megrémülnének, s elcsigázott asszonyok szeme fölcsillanna, mög köll tudniok, hogy Pipás Pista a múlt század elejin élt s halt is, mert 1933-ban fölakasztották. Biztos vagyok benne, hogy manapság is lenne igény ilyesfajta szolgáltatásra, sőt fénykoromban lehet, hogy Éva is álmodott a Pipással. Ismerek olyan asszonyt is, ki maga oldotta meg a súlyos gondot, úgy, hogy vállalva egy rövid, de nehéz korszakot, méregerős pálinkát főzött urának, ami pár hónap alatt elvitte a haszontalant.
Több ötletet nem adok, térjünk inkább vissza a régi időkbe, az átokházi tanyavilágba!
" - Van egy bót, lehetne egy kevés pénzt keresni...
- Milyen bót az?
- Egy asszony férjét kellene fölakasztani."
Így beszélte meg Pipás Pista Dobák Antal megölését bűntársával, Horvát-Bende Jánossal, a Délmagyarország 1933-as bírósági tudósítása szerint.
Az átokházi tanyavilág hóhéra a megbeszélt napon, 1922. március 22-én délután Dobák tanyájában várta a hazatérő családot. Addig citerázással múlatta az időt. A megérkező Dobákot behúzta a szobába; a meglepett férfit Horvát-Bende fogta le, a bérgyilkos pedig nyakába vetette a kötelet. A megfojtott embert aztán fölhúzta a gerendára, öngyilkosságnak álcázva a kivégzést. A fizetség: egy kevés liszt, bor, sonka és 150 ezer korona, amelyet maga Dobákné húzott elő halott ura tárcájából. Az ítéletvégrehajtó magához vette a még ki sem hűlt Dobák zsebéből kihúzott pipát is. Utána hajnalig együtt ettek-ittak, így ülték meg a halotti tort. Másnap Dobákné bejelentette, hogy férje öngyilkos lett. Az ügyet nem vizsgálták ki alaposabban.
Átokháza környékén a húszas években különös módon megszaporodtak az öngyilkosságok, de ezen a hatóság nemigen csodálkozott. Tudomásul vették, hogy az országos szegénységnél is nagyobb nyomorúságban élő tanyaiak elkeseredésükben az önként választott halálba menekülnek.

Sok évvel a furcsa halálesetek után azonban névtelen levél érkezett a szegedi ügyészségre. Írója azt állította, hogy az "öngyilkosságok" megrendezője és végrehajtója nem más, mint egy bizonyos Pipás Pista. Az ügyészség először nem vette komolyan a bejelentést, később mégis nyomozni kezdtek a levélben megnevezett két "öngyilkos", Dobák Antal és az 1919-ben elhunyt Börcsök István ügyében.
Titokban, éjszaka kihantolták a holttesteket és fölboncolták a maradványokat. Kiderült, hogy a levélíró nem hazudott: Dobákot és Börcsököt valóban megölték. A két család tagjai természetesen tagadtak, de az ellentmondásos vallomásokból lassanként mégis fény derült a történtekre. Dobákot és Börcsököt is felesége tétette el láb alól. Pipás Pistát viszont, aki hamar hírét vette, hogy keresik, egy ideig sehol sem találták: a tanyákon rejtegették a rendőrök elől. Egy rajtaütésszerűen tartott házkutatás azonban a nyomozók kezére játszotta a gyanúsítottat, az egyik tanya padlásán megtalálták a félelmetes hírű figurát, akinek alakja, a korabeli elbeszélések szerint, szinte misztikussá nőtt a tanulatlan tanyasiak szemében.


Második hete őrizték Pipás Pistát a szegedi Csillag börtönben, amikor cellatársai bepanaszolták, mert amióta behozták, még egyszer sem mosakodott, s már olyan büdös, hogy nem tudják elviselni.

Pipás Pista
Korabeli fotó Pipás Pistáról. Rieger Pálné
férfiruhában követte el rémtetteit.

A szag a vizsgálatot vezetőknek is csavargatta az orrát, ezért elrendelték: ha másképp nem megy, mosdassák meg erőszakkal a gyanúsítottat. Ő azonban azt mondta a börtönőröknek, neki olyan betegsége van, hogy ha víz éri a testét, napokon belül elpusztul. Az orvosi vizsgálathoz erőszakkal kellett levetkőztetni s csak ekkor derült ki, hogy - nő. Arra, hogy miért jár másfél évtized óta férfiruhában, arra a Széchenyi téri törvényszéken 1933 januárjában tartott háromnapos tárgyaláson derült fény.
A Délmagyarország részletes és terjedelmes tudósítást közölt a "férfiruhás hóhérasszony" peréről. Akkora volt az érdeklődés, hogy a hallgatóságnak fönntartott, 150 koronás jegyeket azonnal elkapkodták. A tárgyalást eredetileg egy kisebb teremben akarták megtartani, de a védelem kérésére mégis megnyitották a nagy esküdtszéki termet, amelynek fölfűtésére maguk a védőügyvédek küldtek négy mázsa szenet. Pipás Pistát, azaz Rieger Pálnét (született 1886-ban, leánykori neve: Fődi Viktória) a Dobák- és Börcsök-féle gyilkosságra fölbujtó asszonyokkal és a kivégzésekben segédkező bűntársakkal együtt állították bíróság elé. Heten ültek a vádlottak padján. A Gömöry Andor elnökletével zajló tárgyaláson a vádat Szarvas János ügyész, a bérgyilkos védelmét Fekete László képviselte.
Az átokházi Riegernéről kiderült, hogy tizenhárom esztendős korában cselédlánynak szegődött a felvidéki Turócszentmártonba,
ahol a lerészegedett földesúr éjszakára magához rendelte, és megerőszakolta. Ekkor fogadta meg, hogy bosszút áll minden italozó és családját sanyargató férfin. Később férjhez ment, egy lánya is született. Férje ottmaradt a háborúban, ő pedig férfiruhát öltött, mert így magasabb volt a napszám. A tanúk szerint Pipás Pista férfi módra kaszált, káromkodott és mulatott. Pipázni, állítása szerint, orvosi javaslatra kezdett, a népnyelvben többféle betegséget jelölő "süly" gyógyítására.
A gyilkosságokban való részvételt nem tagadta. A többi vádlott kezdeti ellenállása ugyancsak hamar megtört. Az ítéletet 1933. január 13-án (a babona szerint balszerencsét hozó pénteki napon) mondta ki a bíróság.
Rieger Pálnét halálra, bűntársait sokévi börtönre ítélték. Hiába föllebbeztek: az ítélőtábla és a kúria is helyben hagyta a döntést. Pipás Pista úgy végezte, mint áldozatai: fölakasztották.

Vissza az oldal tetejére

 

MEDVECZ ATTILA LELKESEDÉSE, 2.RÉSZ

No kérem!

Ma megjártuk az odaátkomáromot. nagyon jó volt. Ez a rendezvény egy évben kétszer van. Ünnepvárás. Húsvét és Karácsony előtt. A sportcsarnok a helyszín. Először a Tilinkó játszott, s tánctanítás volt. Majd jöttem én a Csodakút előadással. Aztán megint a Tilinkó, majd megint én a négypróbával, ahol ügyességi játékokkal lovaggá ütjük a gyerkőcöket. Kaptunk ebédjegyet is. Jól éreztük magunkat. Nagyon szeretjük az ilyen hagyományőrző bulikat. Voltak árusok, fazekas, méz, viselet, stb., játszóház, főleg húsvéti dolgok. Hazafelé megnéztük az Európa udvart. Valami csoda. Aztán szlovák oldalon jöttünk végig Nagymegyerig, s Vámosszabadinál jöttünk vissza. Nyáron, ha minden igaz megyünk Kemencére megint. Ott működik a múzeumvasút. Ez kisvonat, s főleg bányavonatokból áll. Csupa őrült, éjszakai motorosok, stb. Ha tudom mikor lesz írok, s gyere el. Van sátorhely, jó buli. Tavaly jött egy farosbusz, meg két régi. Veteránautók. Élveznéd.

MEDVECZ ATTILA LELKESEDÉSE

Most átnézem még a holnapi éneket. Máté Passio van az idén. Itt, csak kórus vagyok. Nagypénteken Péter és kórus. Majd húsvétkor egy gregorián szóló végén Ámen. Nagyon szeretem. Nagyon jó érzés egy kis faluban ilyen ajándékot adni az embereknek, amikor a kar énekel. Vagyis mi csak ilyenkor éneklünk karban, meg Karácsonykor, mert próbára egész évben nincs lehetőség. Utána egy hét szünet. Készül az új előadás, aztán hajrá. Na most ennyi, mert a két fiam veszekszik a számítógépen. De miért? Nem értem. Az egyik a nappaliban internetezik a notebook-on, a másik a vendégszobában a PC-n. Megőrültek.
Na, most ennyi!

Vissza az oldal tetejére

 

Mit ültessünk a tanya köré?

Mészárosné Éva gondolatai és tanácsai

Mészáros Tóni bácsit (†) sokan ismerték és szerették Szatymazon. Felesége írásával emlékezzünk rá is!

 

Milyen környezetben érzi jól magát a tanyán élő ember?
Első szempont mindig a gazdaságosság és a praktikusság - az ésszerűség volt. Gyermekkoromban sokszor vendégeskedtem tanyán, keresztanyáméknál. Emlékeimben kutatva, nem találom azokat a növényeket, melyeket ma látok sok tanya körül. Tuják, ciprusok. Ezek a különben gyönyörű növények nem oda valók, lombos fát pedig kevesebbet ültetnek az utóbbi időkben, pedig vannak olyanok, amik hosszú idő után alkalmazkodtak a meleg, homokos talajhoz. Olyan fákat hiányolok, melyek már öt - hatszáz évvel ezelőtt is megtalálhatóak voltak ezen a tájon. Ilyen a kislevelű hárs, ezüst hárs, törökmogyoró, fehér akác (az 1700-as évektől) mezei juhar. A lombosok védik a tanyát a széltől, homoktól, árnyékot adnak állatnak, embernek.
Egy 25 méter magas fa levélfelülete körülbelül 1600 m2. Egy nap alatt 7000 liter oxigént szabadít fel. Ez a mennyiség, 35 m3 oxigénben gazdag levegő, több mint ötven ember napi szükséglete.
Ültethetünk őshonos örökzöldet is, például Tiszafát, amely télen is megőrzi szép színét vagy borókát, ami igen jól tűri a szélsőségeket. Mindig üde színfolt májusban a virágzó orgonabokor, melyet a ház köré, kerítés vonalában volt szokás ültetni, s ami néhány év alatt elszaporodott.
Még mielőtt igazán kitavaszodna, ráérünk gondolkodni, hogy mit, hová ültessünk. Ajánlásommal nem szeretnék mások fantáziájába, ízlésébe gázolni, csupán gondolataimat vetettem papírra.
 

TiszafaVégül még annyit, vigyázzunk a környezetünkre, mert benne, belőle élünk!

 

***

Teljesen egyetértek a fentiekkel. Ha járjuk a vidéket, igaz, megbámuljuk a modern tanyát, műkővel, téglakerítéssel és tujával körülvéve, de ha hagyományos tanyát látunk szívet dobogtató jó érzés és hangulat fog el. Engem legalábbis nagyon. Nem véletlen, hogy miket ültettek annak idején: az illatos olajfa (keskenylevelű ezüstfa, ez a röndös neve, az olajfáért megbuktattak az Erdészetiben) szinte áthatolhatatlan, a kocsányos tölgy gyönyörű, impozáns és jól bírja a szárazságot, az udvar közepén a selyemhernyó tenyésztés és útmenti fásításból itt maradt eperfa, a jó fájú kőris, na és az akác, amit a természetvédők irtanának, de már hozzá tartozik a tanyavilág kultúrájához. Ez utóbbi mellé tudom ajánlani a Turkesztánból visszahozott Puszta szilt, ami jól tűri az itteni viszonyokat, kemény fájú és gyorsan növő, de kiválóan alkalmas cserjésítésre kerítés mellé, vagy hálósan telepített erdők köré, vadvédőnek.

orgonák

Orgona ága, barackfa virága, öltözzetek új ruhába, anyák napja hajnalára, illatosan!

Vissza az oldal tetejére

 

A nagy pitbull kaland

pitull

Azokban az időkben, mikor ránk zúdult a mobiltelefon, az olajszőkítés, a gázolajbiznisz és a harci kutyák, fölhív Karesz komám Röszkéről, tudok-e valami gazdát egy tíz hónapos fekete pitbullnak, amit egy zűrös ügy miatt hagytak nála vajdasági barátai. Fölhívom Bugát, persze hogy kell, két nap múlva megyek érte. Szeretem a bull fajtákat, bár Puritán barátom szerint tájidegen... Na és az Ő baseball sapkája?
Bevállaltam azt a két napot, míg Buga megérkezik. Veszedelmes volt ez a csupa izom, tiszta fekete fiatal kan. Ahogy járt kelt a ház körül, olyan érzésünk volt, mintha egy időzített bomba lenne köztünk, látszott, hogy jámbor viselkedése ellenére teljesen független és öntörvényű. Annyira idegesítő volt, hogy másnap bezártuk. Végre aztán megjött Helén, Buga és Kisszenya, hogy másnap viszik át a kutyát Vásárhelyre. Így is történt, beültünk az öreg Skodámba, elindultunk és egészen a szatymazi benzinkútig jutottunk, amit egy óriási kaukázusi juhász őrzött. Fenevadunk mihelyt észrevette, elborult, de annyira, hogy Buga seggébe is beleharapott, ami szinte művészet, hisz’ olyan sovány, hogy nincs is nagyon neki segge. Pánikszerűen ugráltunk ki a kocsiból, ajtókat becsapva. A benzinkutas visítva röhögött, hisz’ a következő kép tárult elé: négy kétségbeesett, tetovált, napszemüveges vagány egy rozzant Skoda körül kinn, a kutya és a kulcs benn... Fel volt adva a lecke. Hosszú tanácstalanság után hős Helénnek lett elege görcsölésünkből s miközben mi tisztes távolból figyeltünk, fölrántotta az ajtót, jól elverte a kutyát, majd szólt, hogy induljunk. Bizalmatlanul beszálltunk, kezek a kilincsen, én a kormányra hajolva vezettem vagy három kilométert, mikor is újabb támadás következett, pitbullunk Kisszenya vállára tapadt, ahonnan Helén úgy húzta le a pórázzal, hogy az összevagdosta a tenyerét. Ismerős helyzet, mi már megint kinn, az eb benn. Még hosszabb aggodalmas időszak következett Szatymaz és Sándorfalva között. Telefonáltunk vadásznak, vadőrnek, önkormányzatnak, senki se ért rá.
Ekkor felhívtam a rendőrséget és a diszpécsernek kétszer is le kellett írnom a helyzetet, míg megértette, de utolsó mentsvárunk csak ennyit mondott:

 

 

-Gratulálok az eszükhöz fiúk, de ez gyepmesteri feladat. A viszonthallásra!
Helyzetünket teljesen kilátástalannak érezve, visszasétáltunk a benzinkúthoz, hátha találunk valakit, akinek van egy jó ötlete. Egy strici állt ott óriás fekete autójában, jobb híján neki mondtuk el az esetet – háromszor. Tanácsot nem adott, de ette a kíváncsiság és odajött. Miközben meggyőződött a helyzet komolyságáról, rájöttem a megoldásra. A kutya lenn feküdt a pedáloknál, hosszú póráza a hátsó ülésen. Nagyon-nagyon óvatosan kinyitottam a jobb hátsó ajtót és kivezettem rajta a zsinórt. A BMW szorosan a Skoda mögé állt, mindannyian beültünk, én az anyósülésen ülve fogtam a pórázt, tolatni kezdtünk és szabályosan kitéptük a kocsiból szegény párát. Száz méternyire kitett minket a kurvapásztor és elszáguldott. Lassan szürkült már, így rettentő óvatosan közelítettünk vissza az autóhoz, alánézve, nincs-e ott a dög, majd villámgyorsan beugrottunk. Megkönnyebbülve indítanék, de semmi, lenézek, látom a vezetékek széjjelrágva. Fordult a helyzet: kutya kinn, mi benn... Felébredve a sokkhatásból, bátorságunkat összeszedve, kiszálltunk és betoltuk az autót, ami megkönyörült rajtunk és végre irány Vásárhely.
Már lassan megnyugodva, ültünk Bugáék tanyáján, mikor megszólal Buga:
-Behívom egy kicsit Dagobertet. Dagócska!!
Ekkor kimondhatatlan rémületemre, csak úgy egyszerűen, besétált az ajtón Buga fehér színű, hatalmas fejű pitbull kanja! Úgy éreztem, ezt már nem bírom, és kértem őket, vigyék ki, de eszükbe sem volt sőt, bizonygatták, hogy milyen rendes, barátságos kutya ez.
Lelkiállapotom már egy pudvás retek szintjére süllyedt és kétségbeesett lépésre szántam el magam: odaléptem Bugához, és szó szerint térden állva könyörögtem Neki, hogy vigye ki!

pitbull

Mindezek ellenére azt kell mondjam, hogy olyan a kutya, amilyenné a gazdája formálja, tehát meg kell védenem a derék bullokat!
Amerikában megszokott dolog, hogy idős, magányos nénikék élik életüket staffordshire terrierek kellemes és megnyugtató társaságában. Vau!

Vissza az oldal tetejére

 

Mint ahogy mindenkinek feltűnt, már két szám óta hiányzik a disznótenyésztő rovat, de most nagy boldogságunkra vége az ínségnek, s folytatódik Huszár Gábor  sorozata!

Hízótartás

A hízótartás szakasza a hizlaldába telepítéssel kezdődik, körülbelül 30-35 kilós korban. Nagyobb telepeken az „all in-all out” (egyszerre ki- és betelepítés ) módszert alkalmazzák.
Ennek előnye, hogy szállítás után a kiürülő hizlaldát pár nap alatt magas nyomású mosóval megtisztítják, pihentetik, majd fertőtlenítik. Ezek után egyszerre töltik meg az ólakat. Hátránya, hogy kisebb gazdaságokban a létszám miatt szinte kivitelezhetetlen. Hagyományos gazdaságok elterjedt hizlalója kifutós rendszerű. Belül szalmaalmozás van, pihenőtér és etetés, itatás is itt (fagyveszély miatt), kívül szintén pihenőtér, trágyatér. Ha van lehetőségünk, építsünk tágas kifutót, legalább egy részét tetővel fedjük le (napsütés, eső). Minden nap friss szalmát almozzunk a belső pihenő térbe, legalább hetente egyszer portalanítsunk (teljes felsöprés).

Ne felejtsünk el egy lényeges szempontot: az Európai Unióban, az utóbbi évtizedben nagy figyelmet fordítanak az úgynevezett „Animal Wellfare”-re (állat jólét), aminek a lényege, hogy a termelésbe vont állat viszonylag rövid élete során kényelmesen és egészségesen éljen. Természetesen ennek legfőbb haszonélvezője az ember. Nem véletlen, hogy a japánok és a dél-koreaiak folyamatosan érdeklődnek a sertések iránt, hiszen nálunk nem halliszten, tengeri moszaton, és még ki tudja, min hizlalják a rácspadozaton összezsúfolt sertést: még mindig körülbelül 40-45% a sertés előállításnak kisüzemi jellegű. Persze fontos az ország mikroklímája, Magyarország Európa „kukorica övezete”, mondhatnánk. Már húsz éve megállapították (persze ehhez nem kell túl nagy ész), hogy az izomrostok közötti zsírszövet adja az ízét a húsnak. Egy kukoricán hizlalt állatból sokkal ízletesebb ételeket lehet készíteni.

Az általános állatvédelmi szabályok betartása mellett, egy 10 kg-os vagy annál kisebb disznónak 0.15 nm, egy 110 kg-os vagy súlyosabb állatnak 1 nm akadálytalanul használható alapterületet kell biztosítani.
Régebben a hizlalás a zsír-fehéráru hányad erőteljes növekedésével járt együtt, újabban főleg a húsmennyiség növelése a cél. Ezért inkább a fiatal állatok hizlalása került előtérbe, mégpedig kisebb energiatartalmú takarmányozással. Ezért van az, hogy a vágóhidak csökkentik az átvételi élősúly maximumát 140kg-ról 130kg-ra.

Ma Magyarországon a helyzet katasztrofális. Nincs a sertéstartóknak komoly érdekképviselete, nincsen olyan szövetkezeti összefogás (még kísérlet sem) mint pl. Dániában vagy Hollandiában. A termelők nem tulajdonosai a vágóhidaknak. Nincs az országnak (kormánynak) koncepciója belső piacvédelemre. Bedobtak bennünket a mélyvízbe olyan országokkal, mint Dánia ahol 25 millió sertést állítanak elő egy évben, és két ember ellát (gépesítve) öt-hatezres hizlaldákat. A multinacionális cégek jóvoltából (a kormány „segítségével”) özönlik hazánkba a silány minőségű, máshol eladhatatlan élelmiszer. A termelés szervezetlen. Ha jó a hízó ára mindenki belefog, ha csökken, abbahagyják.

Legnagyobb probléma, hogy nincs meg az ország Aujeszky mentesítése. Ha ez sikerülne, akkor nem engedhetik be a határon egy nagy részét az élő sertésnek. A mentesítés egy nagyon hosszú folyamat, aminek a végén járunk. Ígéret szerint az idei év második felében elkészülnek.

hízótartás

Vissza az oldal tetejére

 

A szakrális magyar bútor

Népünk hagyománya szerint az élet folytonos együttműködésben zajlik a földi világot teremtő minőséggel. Eleink megfigyelték ennek jelenlétét éppen úgy a természeti környezetben, mint az emberi társadalom szerveződésében, stb. Az egyes otthonok, porták, mint a személyes élet elsődleges szinterei szerepeltek. Itt zajlott az élet családi része. Az itt található berendezési tárgyak olyan anyagisággal, formavilággal, díszítő technikával készültek, amely az azokkal együtt élő családtagok közös és egyéni életét is segítették. Ennek egy része a praktikum. Más része pedig az a belső hangulat, amelyet e tárgyak megjelenésükkel, kiképzésükkel képviselni tudtak. Kevesen tudják, hogy őseink nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy személyre szabottan készítsenek bútorokat, meghatározott időpontokban vágott fából, szárítván, előkészítvén azt a későbbi munkálatokra. "Az én házam, az én váram!" elv érvényesült. A szó teljes értelmében. Képzeljük csak el, hogy a mai bútorkínálatban az alapvető szempont az, hogy minél olcsóbban, minél szélesebb körben elérhető, megfizethető berendezési tárgyak kerüljenek forgalomba. Ám ezek éppen a leírt szempontok alapján silány, hitvány anyagból kell, hogy készüljenek, sorozatgyártással. Ezek a tárgyak pedig otthonunkba kerülve a silányság és hitványság értékrendjét fogják magukból hangulat formájában árasztani felénk. Márpedig fontos dolgot bízunk rájuk. Bennük tartjuk javainkat, életünk fontos tárgyait, élelmiszert, stb. Tudat alatt tiltakozunk a sorozatgyártott hitványság ellen, hiszen mindannyian érezzük, hogy nem csak hogy nem vagyunk egyformák és silányak, de azt gondoljuk, hogy vannak mások számára is fontos értékeink, jó tulajdonságaink. Mind a mellett, hogy az ember, miután ember hibákat is elkövet. A minket megelőző generációk értéknek tartották az embert és minden elérhető módon lehetőséget akartak biztosítani a személyes kiteljesedett létre. Ennek jegyében hívunk életre egy sorozatot melyben a szakrális magyar bútort, mint hagyományost és reményeim szerint a jelenbe is remekül illeszthetőt mutatom majd be. Rövid írásokban tervezem közölni majd az egyes bútorok jelentőségét. Kitérek majd azok alapanyagára és díszíthetőségére is mindannyiunk közös épülésére.

Jurik Ferenc Imre, Szatymaz
szakrális magyar bútorkészítő
Érd: 06/30/5573717; 06/70/318626

szakrális magyar bútorok

"Valami mozdult a mélyben. Egyre többen olvassák a Tanyavilágot"
(Összehozták egy vidám vasárnap röggelön, Szilágyi Gábor és Dzsorilla)

 

 

 

Irja és szerkeszti Görgényi Gábor, 06-70 2 666426, szatymaz3@freemail.hu
A nyomdai előkészítése  Gömöri Anikó munkája.
Készült 1000 példányban a Szoliter nyomdában, Hmvhely, Szabadság tér 73., tel: 62- 222485
Támogatók Körösztanyám, Bagdán Laci, Dobosi Cs. Mihály, Gallina Zsolt, Pálhegyi Zoli
Köszönet a Szatymazi Önkormányzatnak a terjesztésben nyújtott segítségért.

www.lapszemle.hu/tanyavilag

ÉBREDJ GALLINA ZSOLT! ÉS INDULJ!

Vissza az oldal tetejére

 

© 2006. LAPSZEMLE.hu - Minden jog fenntarva. | Impresszum | Használat | Médiaajánlat | Kapcsolat